Wat is Stalking?

 

Stalking is een uit de Engelse taal overgenomen term die zoveel betekent als belaging.

In 80% van de gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen. Het begint vaak als een vrouw de relatie met een man verbreekt of aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de avances die een man maakt.

De stalker kan dit niet accepteren en begint haar lastig te vallen. Dit kan relatief eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld door steeds te bellen, maar kan eindigen met dreigen met de dood of zelfs het daadwerkelijk vermoorden van de vrouw.

Een stalker speelt een psychologisch machtspel met zijn slachtoffer. Hij besluipt zijn slachtoffer geestelijk net zoals de jager zijn prooi in het bos.

Deze sluw en berekend handelende jager wordt in het engels "stalker" genoemd, vandaar de term stalking.

 

Een stalker gebruikt als wapen emotioneel geweld om anderen zijn wil op te leggen. Hij werkt slim op het veiligheidsgevoel van mensen in. Veiligheid en vrijheid zijn immers voor ieder mens een eerste en zeer elementaire levensbehoefte. Het gevoel van veiligheid kwijtraken is dan ook zo’n beetje het ergste wat je als mens kan overkomen.

Als je stelselmatig lastig gevallen wordt door een persoon noemen we dat stalking.

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • telefoonterreur

  • achtervolgen en dreigen met geweld

  • ongewenste brieven en e-mails

  • vernielingen

  • iemand die bestellingen doet uit jouw naam

 

De wet hanteert de volgende definitie:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.