Partnergeweld is:

een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.

Het is een vorm van intrafamiliaal geweld. (definitie in België ontwikkeld en gebruikt) Andere termen voor partnergeweld zijn intiem geweld, privégeweld, relationeel geweld, huiselijk geweld of partnermishandeling. Als er sprake is van geweld tegen zowel partner als kind, noemen we het huiselijk geweld.

 

Hoe ontstaat partnergeweld?

Geweld sluipt meestal langzaam de relatie binnen. Vaak is het moeilijk aan te geven wanneer en hoe het precies begon. Het kan beginnen met jaloezie, of met het controleren van wat je doet en met wie je omgaat, of met het verbieden van bepaalde dingen. Vaak is er ook sprake van alcohol of drugs gebruik. Maar de eerste klap (en die daarna) kan dan ook om helemaal niets ontstaan, een misverstand, een verkeerde interpretatie, een prikkelbare bui. Misschien maakte je een grapje wat niet goed opgevat werd, had je niet de goede kleding aan, of gaf je gewoon je mening.

Zeer veel plegers van geweld hebben een persoonlijkheidsstoornis zoals borderline. Er is bijvoorbeeld te weinig remming om bij irritaties uit de bocht te vliegen en controle op het eigen gedrag uit te kunnen oefenen. Andere plegers potten hun gevoelens op en exploderen opeens. Ook zijn sommige plegers zelfs  narcistisch of sadistisch; zij leggen hebben geen of weinig spijt van hun daden en leggen de verantwoordelijkheid voor het geweld bij de ander ('zij maakt dat ik haar wel moet slaan'). Kenmerken van daders worden elders op deze site uitgebreider besproken.

 

De geweldsspiraal

Op een uitbarsting van geweld volgen meestal beloftes dat het nooit meer zal gebeuren en dat hij spijt heeft, maar vaak gebeurt het weer, en weer... De meeste plegers beloven regelmatig beterschap en er zijn periodes waarin de relatie goed lijkt. En steeds heb je de hoop, dat het over zal gaan. Hij zei het toch zelf "ik zal het nooit meer doen".

In veel relaties, waarin geweld wordt gebruikt, is sprake van een soort cyclus of een geweldsspiraal. Dat betekent dat als het geweld een opbouw heeft, de spanning loopt op om welke reden dan ook, de explosie van geweld en daarna de spijt bij de pleger en de hoop bij het slachtoffer. Deze geweldsspiraal herhaalt zich en de cyclus duurt steeds korter. Ook wordt het geweld steeds ernstiger.Geweld of dreigen met geweld is voor veel plegers een manier om macht en controle te krijgen en te houden. De pleger kiest eenvoudig de vorm die op dat moment effectief is, rekening houdende met het daaraan verbonden risico. Geestelijk geweld is hierbij niet altijd strafbaar, maar kan soms wel onder bedreiging of belaging (stalking) worden gebracht. Stalking door een (ex) partner valt dus eveneens onder partnergeweld.

 

De 3 fasen van de geweldcyclus

 

Fase 1: Opbouwende spanningen

In deze fase is sprake van oplopende spanningen bij de pleger. Slachtoffers proberen hier de dader gunstig te stemmen of te ontwijken, om maar geen aanleiding te geven tot uitbarstingen. Vaak voelen slachtoffers feilloos aan dat het weer staat te gebeuren. Ze lopen dan ook constant op hun tenen.

 

Fase 2: Uitbarsting

De pleger ontploft in deze fase als het ware en gebruikt veel (verbaal) geweld. Vaak is de aanleiding echt een futiliteit. De vrouw heeft iets gedaan dat niet naar de zin was van (de vaak veel te hoge eisen van) de man, waardoor de oplopende spanningen zich ontladen.  

 
Fase 3: Verzoening

De dader bakt in deze fase heel veel zoete broodjes (terwijl hij geen bakker is) om er maar voor te zorgen dat er geen aangifte wordt gedaan c.q. wordt ingetrokken of dat de vrouw weggaat. Hij belooft het nooit meer te doen en dat hij zal veranderen.

Het is zelf goed mogelijk dat hij alles toegeeft (behalve aan derden) en ermee eens is dat zijn gedrag niet kan. Het komt ook voor dat daders de verantwoordelijkheid voor het geweld bij de ander neerleggen.

 

Herken je dit? Zoek dan hulp!

Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan je denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is.

 

Het is geen privé probleem of relatieprobleem, huiselijk geweld is een strafbaar feit.