Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Dit kan de partner of ex-partner zijn, ouders, kinderen, andere familie of huisvrienden zijn. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier het slachtoffer van worden.Als er sprake van (ex)partnergeweld is, en er zijn kinderen, is er vaak ook sprake van kindermishandeling. Het kan dan gaan om geestelijke kindermishandeling (bijvoorbeeld als het kind getuige is van geweld), fysieke kindermishandeling, of beiden. Als er zowel sprake is van partnergeweld als kindermishandeling noemen we het huiselijk geweld.

Als er alleen sprake is van mishandeling is van de partner of expartner, noemen we het partnergeweld of expartnergeweld.

 

Huiselijk geweld onderscheidt zich in geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld.

 
Fysiek of lichamelijk geweld
 • slaan, schoppen, trappen en stompen, bijten, knijpen duwen etc

 • branden met brandbare vloeistoffen of sigarettenpeuken

 • vastpakken en dwingen iets te doen of niet te doen

 • aan de haren trekken

 • gebruik van wapens

 

Psychisch of geestelijk geweld
 • dreigen met geweld (ook tegen kinderen, familieleden, vrienden en huisdieren)

 • dreigen met verlating, zelfmoord, brand etc

 • dreigen met ontvoering van de kinderen

 • kleineren en vernederen, ook van dierbare derden of kinderen

 • uitsluiten van (normale) activiteiten

 • onthouden van eigen keuzes (zelfbeschikking)

 • sociaal isoleren van vrienden, familie en kennissen

 • huisdieren verwaarlozen of pesten

 • dreigen met, vernielen en wegdoen van dierbare spullen

 • afnemen van bankpassen of andere financiële middelen

 • financiële uitbuiting

Seksueel geweld
 • verkrachting en aanranding of dreigen hiermee

 • incest

 • mishandeling van geslachtsdelen

 • lichamelijke vernedering

 • dwingen tot prostitutie

 • dwingen tot ongewenste vormen van seks

 

Financiële uitbuiting
 • dwingen geld af te staan tegen je zin

 • dwingen je iets te betalen voor een ander

 • je aansprakelijk stellen voor schulden

 • kinderalimentatie niet betalen

 • keer op keer rechtszaken opstarten terwijl je geen toevoeging hebt

Ouderenmishandeling 
 • verwaarlozing

 • financiële uitbuiting

 • depressie / angsten

 • zichtbaar letsel

 • schichtig of teruggetrokken gedrag

Herken je dit? Zoek dan hulp!