Vooroordelen en misverstanden

 

Er leven helaas veel vooroordelen en misverstanden over huiselijk geweld, in het bijzonder over partnergeweld en stalking door de ex-partner, bij sommige professionals.

 

Dit ondanks dat er inmiddels meer betrouwbare informatie over oorzaken en gevolgen van (ex-)partnergeweld bekend is. 

Men denkt bijvoorbeeld dat:
  • alle slachtoffers psychische - of psychiatrische problemen hebben (voorafgaand aan de gewelddadige relatie)

  • alle slachtoffers zelf gewelddadige relaties opzoeken of zelfs op een bepaalde manier behoefte hebben aan het geweld (sadomasochisme)

  • alle slachtoffers (voorafgaand aan de gewelddadige relatie) uit een zwakker milieu komen, laag opgeleid zijn en/of geldproblemen hebben

  • alle slachtoffers mentaal zwak of onzeker zijn en hun grenzen onvoldoende kennen of kunnen aangeven (voorafgaand aan de gewelddadige relatie)

  • of juist zelf -verbaal- agressief of sterk dominant zijn en het geweld indirect of direct uitlokken (het slachtoffer vraagt er indirect of zelfs direct om)

  • slachtoffers altijd hun relatie (ook op lange termijn) willen voortzetten

  • slachtoffers na het verbreken van een gewelddadige relatie altijd in een volgende gewelddadige relatie stappen

  • alle slachtoffers de relatie niet (op tijd) verbreken omdat zij nog zoveel van de pleger houden

  • het altijd goed is voor het verwerkingsproces als slachtoffer en pleger met elkaar spreken, bijv. mbv een mediator, zelfs als de pleger geen spijt betuigt

  • er altijd sprake is van wederzijds geweld

Gevolgen

De onjuiste beeldvorming heeft een sterk negatief effect op de kwaliteit van hulpverlening en beleid, omdat het de aandacht afleidt van de vrouwen die hulp nodig hebben die primair gericht is op het herstel van de veiligheid en gezondheid.

Door slachtoffers een gedeeltelijke verantwoordelijk voor het 'relatiesysteem' te laten dragen, wordt bovendien onterecht schuld- en schaamtegevoel aangewakkerd, met alle gevolgen van dien voor het herstel.

Het gevolg is zelfs dat vrouwen met een gemiddelde of hoge sociaal economische status, gemiddelde of hogere opleiding en uit bepaalde beroepsgroepen, extra problemen hebben bij het naar buiten treden met hun verhaal en het verbreken van de relatie.

Zie hiervoor de pagina over Taboe-doorbreking.