De organisatie

Stichting Zijweg, opgericht in 2005, steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex-) partnergeweld.

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid bevorderen wij de emancipatie van vrouwen, die getroffen zijn door dit geweld. Wij doen dit door middel van informatie (website, publicaties, nieuwsbrieven) en door vrouwen met vergelijkbare ervaringen met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld tijdens onze “Empowermentdagen’ (E-days) en krachtgroepen. Daarnaast  behartigen we de belangen van slachtoffers door de dialoog aan te gaan met professionele instanties over de kwaliteit van de hulpverlening en over het beleid.

 

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, heeft taken als E-days organiseren en het opzetten van regionale netwerken van ambassadeurs, die de doelstellingen van stichting Zijweg binnen hun eigen regio uitdragen, uitbesteed aan een coördinator. Het bestuur kan zich hierdoor richten op het ontwikkelen van een lange termijn strategie en het aansturen van de coördinator en (indirect) van de vrijwilligers/ambassadeurs. Daarnaast is Zijweg actief op diverse fronten. Klik hier voor een actueel overzicht van onze activiteiten

 

In 2008 hebben vrijwilligers van stichting Zijweg een boek geschreven ‘Uit het veld geslagen’. Hierin staan de ervaringen van vrouwen centraal die door hun (ex-) partner zijn mishandeld en/of gestalkt. Veel van deze vrouwen lopen tegen dezelfde knelpunten aan in hun zoektocht naar veiligheid, juridische steun, hulpverlening en huisvesting. Het boek besteedt ook aandacht aan de stereotypen in de beeldvorming en aan het taboe dat in de omgeving van de vrouwen bestaat. Het boek beschrijft deze problemen gedetailleerd, maar doet bovendien aanbevelingen voor verbetering. De doelgroep van het boek zijn politici en beleidsmakers, maar het boek zal ook voor andere professionals én voor slachtoffers interessant zijn.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp.

 

Download het boek 'Uit het veld geslagen'.

Het boek kan niet meer worden besteld. 

Het organogram van Zijweg.
Wij hebben de volgende vacatures openstaan: 

- Algemeen bestuurslid

Afstudeeropdracht

Zijweg biedt diverse mogelijkheden ten behoeve van een (afstudeer)opdracht.

Ambassadeurs 

De ambassadeurs zijn naast het bestuur het gezicht van Stichting Zijweg. Zij geven invulling en uitvoering aan de doelstellingen van Stichting Zijweg.

Dat doen zij in regionale netwerken vanuit hun individuele expertise als ervaringsdeskundige.

 

Als je als ambassadeur actief bent voor Zijweg ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 25 per maand en je (reis)kosten worden vergoed. 

We sluiten een vrijwilligersovereenkomst af waarin we activiteiten en evaluatiemomenten vastleggen. 

 

Klik hier voor de volledige functieomschrijving. 

Voor een aantal krachtgroepen zoekt Zijweg AMBASSADEURS

Een krachtgroep komt doorgaans één keer per maand (dit kan per groep verschillen al naar gelang de behoefte van een groep) bij elkaar en wordt begeleid door twee ambassadeurs van Stichting Zijweg.

In de volgende steden zoeken wij (een tweede) ambassadeur(s):

 • Almelo 

 • Amsterdam

 • Beverwijk

 • Coevorden

 • Dordrecht

 • Enschede

 • Gouda

 • Hilversum

 • Leeuwarden 

 • Limburg

 • Middelburg

 • Spijkenisse

 • Terneuzen

 • Zutphen

vragen, ondersteuning en/of advies ​

voor lotgenoten

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
   correspondentieadres:    
Herenweg 112, 1244 PZ Ankeveen     
 algemene noodnummers          kvk: 24375483                archief                   disclaimerprivacy