Taboe-doorbreking

 

Helaas rust er nog steeds een groot taboe op huiselijk geweld en Stichting Zijweg richt zich daarom op taboe-doorbreking in verband met partnergeweld en stalking door de ex-partner (ex-partnergeweld). Ook vindt Stichting Zijweg het van groot belang om misverstanden en vooroordelen in verband met partnergeweld en stalking zo goed mogelijk weg te nemen op basis van betrouwbare gegevens uit binnen- en buitenland. Stichting Zijweg denkt dat het taboe gemakkelijker doorbroken kan worden als de vooroordelen verminderd worden. Stichting Zijweg probeert het taboe te doorbreken, bijvoorbeeld door contact met de media te zoeken en door zelf gespreken aan te gaan over partnergeweld en stalking. Hierbij speelt slachtofferemancipatie een grote rol.

 

Gevolgen taboe partnergeweld

Een van de gevolgen van het taboe en vooroordelen is dat vrouwen door schaamte- en schuldgevoelens, buiten de onveiligheid en isolatie door de pleger extra problemen hebben bij het naar buiten treden met hun verhaal en het verbreken van de relatie[1].

 
10 redenen om het geweld te verzwijgen:


1. Vrouwen voelen vaak veel schaamte voor het geweld voelen tegenover hun directe omgeving en kunnen het daarom niet bespreekbaar maken. De schaamte is nóg sterker bij vrouwen werkzaam zijn in de hulpverlening, gezondheidszorg, politie, justitie, beleid, etc. Door onjuiste beeldvorming en vooroordelen ('partnergeweld komt alleen in lagere milieus voor') wordt het slachtoffer onzeker ('wat is er mis met mij?', 'heb ik het geweld niet uitgelokt?', 'heb ik mijn grenzen onvoldoende aangegeven en ligt het daarom toch eigenlijk aan mij?').

 

2. Door schaamte, onveiligheid en isolatie van het slachtoffer van vrienden en familie is het moment dat men naar de politie gaat soms de eerste keer dat men over het probleem praat.  Voor veel single problem slachtoffers is het bovendien de eerste keer dat zij hulp moeten zoeken van de politie en rechtszaken meemaken. Het is een ervaring waar men erg tegenop ziet en een soms onmogelijk te nemen drempel.

 

3. Gemiddeld en hoger opgeleide daders en slachtoffers hebben vaak meer mogelijkheden het geweld te verbergen door excuses te bedenken, waardoor de informatie voor de buitenwereld vaak als ‘donderslag bij heldere hemel komt’. Veel slachtoffers zijn door de pleger geïsoleerd van vrienden en familie wat het extra lastig maakt het probleem te bespreken.

 

4. Verborgen geweld kan plaats vinden in grotere, en eventueel meer afgelegen, goed geïsoleerde huizen. Buren zullen het geweld hierdoor minder snel ontdekken.

 

5. Als het geweld openbaar wordt kan het de carrière van slachtoffer en/of pleger schaden. Dit kan een drempel betekenen voor het naar buiten treden. Klik hier voor voorbeeld: wethouder Lelystad aangehouden.

 

6. Financiële uitbuiting van een slachtoffer in het bezit van financiële middelen en/of salaris kan onderdeel zijn van het partnergeweld, waardoor de pleger een extra pressiemiddel heeft. 

 

7. Gemiddeld of hoog opgeleide slachtoffers hebben ook gemiddeld of hoog opgeleide partners.  Deze mannen hebben meestal meer mogelijkheden hebben invloed uit te oefenen op het juridisch proces dan lager opgeleide partners. Meer financiële middelen maken het mogelijk steeds opnieuw rechtszaken aan te spannen. De plegers hebben bovendien vaak een breed en sterk netwerk, wat soms zelfs wordt ingezet om schuiladressen te vinden of anderzijds te blijven bedreigen. Bovendien zijn hoger opgeleide plegers vanuit opleiding en professie vaak goed geoefend in onderhandelen en overtuigen met de nodige gevolgen voor de veiligheid van het slachtoffer en verloop van juridische procedures. 

 

8. Beleid en voorzieningen (bijv. vrouwenopvang) zijn niet ingesteld op single problem slachtoffers, vaak wel expliciet op lage SES en multiproblem slachtoffers. Zelfs professionals geloven nog steeds dat partnergeweld voornamelijk in de lagere milieus voorkomt. Het geweld wordt daardoor niet altijd serieus genomen door hulpverlening en justitie. Klik hier voor voorbeeld waarbij slachtoffer niet geloofd werd door Spaanse rechter.

 

9. Hoe groter de onveiligheid hoe groter de kans dat slachtoffers ook na het verbreken van de relatie in de anonimiteit blijven uit veiligheid van zichzelf en de kinderen. Deze groep is niet geneigd of in staat aandacht voor hun problematiek te vragen, uit schaamte, maar ook doordat zij na het geweld vaak een zwaar belast leven blijven houden als alleenstaande moeder, met voortdurende onveiligheid in de eerste plaats, maar ook langdurig aanhoudende rechtszaken en soms door financiële zorgen. Het taboe blijft hierdoor bestaan.

 

10. Beleidsmakers en hulpverleners veronderstellen onjuist dat 'single problem' vrouwen meer mogelijkheden heeft beschermende maatregelen te treffen; zij zouden wellicht een groter sociaal netwerk en meer financiële mogelijkheden hebben. In de praktijk is dit beslist niet altijd waar door isolatie en/of financiële uitbuiting. In combinatie met de minstens zo grote onveiligheid een zeer gevaarlijke combinatie.

 
Wat wil Stichting Zijweg bereiken?

Stichting Zijweg wil graag een steentje bijdragen aan het doorbreken van het taboe wat op huiselijk geweld en partnergeweld / stalking rust. Stichting Zijweg hoopt dat vooroordelen en misverstanden weggenomen worden door betere informatie. Ook moet er meer bewustzijn komen bij professionals voor de problematiek na het verbreken van de relatie én voor de single problem slachtoffers.

Meer weten? Kijk ook eens op de volgende Engelstalige sites: