Slachtoffer participatie (platform voor huiselijk geweld)

Stichting Zijweg vindt het van belang dat slachtoffers de gelegenheid krijgen om mee te denken over hoe het beleid ten opzichte van de eigen groep in de toekomst beter kan. Aan de hand van ervaringen van slachtoffers kunnen knelpunten in het beleid verzameld worden en samen met slachtoffers voorstellen voor verbetering bedacht worden.

 

Er is meer en meer aandacht voor huiselijk geweld, zoals voor stalking. Er gaat al veel beter, maar desondanks neemt Stichting Zijweg op basis van de contacten met slachtoffers belangrijke zaken waar die tot nu toe kennelijk aan de aandacht ontsnapt zijn.

 

Om deze reden gaat Stichting Zijweg de dialoog met politiek, beleidsmaker en andere professionals aan, in het kader van slachtofferparticipatie. Stichting Zijweg fungeert als ‘spreekbuis’ van een groep slachtoffers van (ex-)partnergeweld en legt de brug tussen professionals en slachtoffers. Zo wordt er momenteel een ‘verbeterboek’ op basis van ervaringsverhalen en andere informatie ontwikkeld. Ook participeert Stichting Zijweg in klankbordgroepen of panels, en verzorgt lezingen en workshops.

 

Wat kan Stichting Zijweg voor slachtoffers doen?

 Ben je zelf slachtoffer van partnergeweld of stalking door je (ex)partner en wil je zaken aankaarten waar jij tegen aangelopen bent wat betreft hulpverlening, omgang en gezag, politie, strafrecht, opvang, woningtoewijzing, nazorg, kinderbescherming, jeugdzorg, gemeente, overige overheidsinstanties, etc.? Heb je zelf ideeën over hoe het beter kan, kun je dit bij ons melden via het contactformulier.

 

Wat kan Stichting Zijweg voor professionals doen? 

Ook als je als professional tegen bepaalde zaken bent opgelopen en denkt dat het huiselijk geweld beleid binnen of buiten je eigen organisatie beter moet kunnen, kun je dit kenbaar maken. Misschien heb je zelf concrete ideeën? Of wil je in contact met slachtoffers komen om gezamenlijk tot overleg over knelpunten en oplossingen te komen? Stichting Zijweg fungeert als ‘spreekbuis’ van een groep slachtoffers van (ex-)partnergeweld en legt de brug tussen professionals en slachtoffers. Je kunt je idee melden of met Stichting Zijweg in contact komen via het contactformulier.