Rechtssysteem Nederland faalt Vermoorde verpleegster trok tevergeefs aan de bel en met haar vele and

De zaak van de vermoorde Linda van der Giesen toont aan dat ons rechtssysteem faalt. De politie verzaakt in haar primaire taak: het beschermen van haar burgers. Ik heb diezelfde ervaring. Daarnaast nemen ook de Raad voor Kinderbescherming, het Omgangshuis en Bureau Jeugdzorg mij niet serieus. Deze instanties zijn allen ingeschakeld omdat ik als slachtoffer van huiselijk geweld, stalking, en een poging tot ontvoering van mijn twee kinderen, probeer mezelf en mijn kinderen te beschermen tegen mijn ex-man. Echter, het blijft onveilig voor ons, omdat bovengenoemde instanties mijn zorgen niet serieus nemen, niet samenwerken, en zowel politie als hulpverleners geen duidelijk standpunt in durven te nemen. Ik begrijp nu waarom in Nederland drama’s plaatsvinden zoals in 2013 met de vermoorde broertjes Julian en Ruben en nu met Linda van der Giesen.

In totaal heb ik vier keer aangifte gedaan tegen mijn ex-man. Drie daarvan zijn niet serieus genomen en bij één werd ik bijzonder lelijk behandeld. Het ging hier om een aangifte van stalking: mijn ex-man viel mij en de kinderen lastig op een vooral voor mijn kinderen zeer schadelijke manier (achtervolging en agressie). De recherche vroeg mij een aanvullende verklaring af te geven. Dit bleek echter een (traumatisch) kruisverhoor te zijn, afgenomen vanuit een duidelijk vooroordeel dat het hier slechts om een ‘vechtscheiding’ zou gaan. Uiteindelijk erkende de politie dat er sprake was van stalking, maar omdat mijn ex-man dit deed binnen het kader van ‘familierecht’, is hij strafrechtelijk niet te vervolgen.

Eerder wilde hij onze kinderen zonder mijn medeweten meenemen naar zijn geboorteland. Ik kwam hier per toeval achter, en op advies van de politie deed ik aangifte van een poging tot ontvoering. Ook al had ik bewijs (vliegtickets en visa in paspoorten), het Openbaar Ministerie oordeelde dat mijn ex-man niet strafbaar is, omdat hij volgens hen nog geen daadwerkelijk begin had gemaakt met de ontvoering. De koffers waren bijvoorbeeld nog niet gepakt en hij had de kinderen nog niet van school gehaald. De politie deed geen onderzoek noch verhoorden zij mijn ex-man. Dit gebeurde wederom niet toen ik later aangifte tegen hem deed, omdat hij mijn mail, computer, en telefoon had gehackt (computercriminaliteit) en mijn handtekening had vervalst (valsheid in geschrifte).

Ondertussen vecht ik nog altijd voor mijn kinderen. Ze wonen bij mij en ik zorg, ook financieel, alleen voor ze. Op mijn initiatief heeft er begeleide omgang plaatsgevonden tussen mijn ex-man en de kinderen, in een zogeheten ‘Omgangshuis’. Het Omgangshuis concludeerde naderhand dat er géén omgangsregeling tussen vader en kinderen kan zijn. Maar in plaats van het beestje bij de naam te noemen en te verwijzen naar het door hen geconstateerde gebrek aan emotieregulatie bij mijn ex-man (hij heeft zijn emoties niet onder controle), baseren zij hun conclusie op ‘aanhoudende escalaties tussen vader en moeder’. En nu plaatst de rechter mijn kinderen onder toezicht van twee voogden, omdat zij denkt dat ik vanuit een ‘conflictscheidingshouding’ omgang tussen vader en kinderen blokkeer. Dit alles nadat de Raad voor Kinderbescherming na onderzoek geconcludeerd heeft dat er bij mij thuis een sterke opvoedsituatie is en het de kinderen aan niets ontbeert.

Mijn ervaring met het Nederlandse rechtssysteem is dat het mij niet serieus neemt, betrokken instanties niet samenwerken, hulpverleners geen standpunt in durven te nemen en er dus geen beslissingen vallen. Het gevaar dat mijn ex-man voor mij en mijn kinderen vormt wordt onderschat en wij worden niet beschermd. Moeten mijn kinderen eerst ontvoerd worden? Of erger nog, vermoord, zoals Julian en Ruben? En ikzelf, zoals Linda van der Giesen?


Featured Posts
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recent Posts