Waarom mogen wij niet spreken?

Het gaat er binnen het strafrecht om in hoeverre de “benadeelde partij” schade heeft geleden (materieel en immaterieel) en welke geldsom de dader verplicht moet zijn te betalen.

Tijdens de behandeling van de strafzaak door de rechter mag een slachtoffer een verklaring afleggen over de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het misdrijf.

De gevolgen van het misdrijf dus, over het misdrijf zelf, de op te leggen straf of over de dader mag met geen woord gerept worden.

Slachtoffers mogen dus niet vrijuit spreken over wat de ware toedracht van het misdrijf of over het opzettelijke karakter daarvan, noch over de door de pleger getoonde minachting, manipulatie of jarenlange psychische terreur.

Er wordt al lange tijd voor gepleit om slachtoffers ruimte te bieden om uiting te kunnen geven aan hun gevoelens van angst, boosheid en frustratie en hun wens dat de dader net zo moet lijden als zijzelf hebben moeten lijden.

Lijdende ChristusJan van Dijk verwoordde het in 2009 in zijn artikel “De komende emancipatie van het slachtoffer” als volgt: slachtoffers worden (onbewust) gezien als de lijdende Christus aan het kruis.

“De focus op de lijdende medemens behoort tot de unieke waarden van het christendom.

Er is echter ook een schaduwzijde. De etikettering als slachtoffer genereert de verwachting dat de aldus geëtiketteerde zich even gelaten, lijdelijk en vergevingsgezind zal gedragen als de Christusfiguur.”Kortom: het slachtoffer wordt geofferd binnen het strafrecht. Voor de lieve vrede.Emotionele toestanden. Als verklaring voor de bevoogdende opstelling in Nederland zoekt Van Dijk het eigenlijke, onuitgesproken bezwaar tegen volledig spreekrecht eerder in de vrees voor `emotionele toestanden’ dan in bescherming van het slachtoffer tegen zichzelf. Hij vervolgt met de stelling dat het beperkte spreekrecht een averechts effect kan hebben, omdat het slachtoffer een essentieel onderdeel van de beleving van het misdrijf achterwege moet laten.Recentelijk is het spreekrecht voor slachtoffers uitgebreid, na een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven, maar niet op dit terrein. Waarom eigenlijk niet?In een interview met BNR op 22 maart j.l. stelt Teeven dat het slachtoffer gevaar loopt door de verdediging ondervraagd te worden als getuige. En verder wil Teeven teleurstelling voorkomen, voor het geval de afweging van de rechter anders uitpakt.Autonome mensen Al in 2009 schreef Van Dijk “Het risico erop lijkt me slechts een argument om de gedupeerden goed voor te lichten over de procedure en over het risico op eventuele tegenacties van de verdediging. Het is aan de slachtoffers zelf, die immers volwassenen autonome mensen zijn, om te beslissen of de voordelen van een onbeperkt getuigenis opwegen tegen eventuele risico’s. Een deel van hen zal dit risico waarschijnlijk graag nemen. Een enkeling zal zich op een confrontatie met de dader en zijn verdediger zelfs verheugen. Deze slachtoffers dienen niet tegen zichzelf te worden beschermd.”Tijd dus voor werkelijk slachtoffer-empowerment: geef ons waar we recht op hebben. We willen tijdens de zitting openlijk kunnen spreken!Gepost in Bestuur | Plaats een reactieGepaste Dankbaarheid

#video #blog #stalking #huiselijkgeweld

Featured Posts
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recent Posts