PTSS

 

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.

Bron: wikipedia

Onverklaarbare lichamelijke klachten en PTSS: Psychotrauma en functionele somatische syndromen onder de loep
Onverklaarbare lichamelijke klachten en PTSS

Psychotrauma en functionele somatische syndromen onder de loep

 

ONDERZOEK

Individuen die blootgesteld zijn aan een (potentieel) traumatische gebeurtenis lopen, in vergelijking met niet-blootgestelde individuen, bijna driemaal zoveel risico op het ontwikkelen van lichamelijke onverklaarbare syndromen. Dit effect was het sterkst bij getroffenen met een PTSS diagnose (ongeacht de aard van de trauma), en na blootstelling aan militaire gevechts-situaties, aldus dr. Afari en anderen (2014), op basis van hun meta-analyse ‘Psychological trauma and functional somatic syndromes: A systematic review and meta-analysis’.

 

Maar liefst een derde van alle eerstelijnszorg patiënten rapporteren somatische en lichamelijk onverklaarbare klachten, beter bekend als functionele somatische (FS) syndromen.

 

Patiënten zijn daardoor vaak niet meer in staat te functioneren als voorheen en lijden onder lichamelijke en geestelijke klachten, waaronder angsten en depressieve gevoelens. De geneeskunde en psychologie kennen inmiddels vele verschillende FS syndromen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: prikkelbare darm syndroom (irritable bowel syndrome - IBS), fibromyalgie (pijn aan bindweefsel en spieren), en chronisch

vermoeidheidssyndroom (CVS). Er is weinig bekend over het ontstaan (etiologie) van FS syndromen. Op basis van expert consensus of diagnostische onderzoekscriteria zijn criteria afgesproken, waarbij er vaak veel onderlinge overlap is in klachten en symptomen tussen FS syndromen. Onderzoekers zijn erover eens dat psychosociale factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van deze klachten.

 

psychotraumanet.org 

lees verder

Een schokkende gebeurtenis heeft een ongelooflijke impact op iemands gevoel, denken en functioneren. Het is normaal als de heftige emoties na verloop van tijd wegebben. Als dat niet gebeurt spreekt men van het posttraumatische stress syndroom of PTSS, een psychisch ziektebeeld met herbelevingen, nachtmerries, schrikreacties, geheugenstoornissen en vervreemding. Verwerken kost veel tijd, maar soms is het trauma groter dan de psyche aankan. Een posttraumatische stress stoornis grijpt diep in.

 
Psychotrauma of psychisch trauma

Een andere naam voor het posttraumatische stress syndroom is 'posttraumatische stress stoornis' ook wel afgekort PTSSgenoemd. De Engelse afkorting is PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Het is een officieel psychische aandoening die onder angststoornissen valt. Bij het posttraumatische stress syndroom is de betrokkene geconfronteerd geweest met een of meer onverwachte, heftige, stressvolle, ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die ernstige verwondingen, dreigende of feitelijke dood met zich meebracht, of een bedreiging vormden voor de fysieke integriteit.

Voorbeelden hiervan zijn (burger)oorlog en andere gewapende conflicten, shell-shock/'battle fatigue', deportatie naar een concentratiekamp (2e Wereldoorlog), gewelddadige aanvallen waaronder terrorisme, aanranding/verkrachting, incest, emotioneel of lichamelijk misbruik (bv. kindermishandeling en huiselijk geweld), martelingen, gijzelingen, crisissituaties, calamiteiten, beroving, het getuige zijn van de dood, moord, rampen, ongelukken en ongevallen. Bij deze gebeurtenissen staan extreme angst, verschrikking, afschuw en/of hulpeloosheid op de voorgrond. Er ontstaan hartkloppingen, zweten, ademhalingsstoornissen en vluchtreacties. Vlak daarna is de lijder 'verdoofd'. Men spreekt van een 'psychotrauma' of 'psychisch trauma' als de aanvankelijk normale reacties overgaan in langdurig psychische stoornissen.

 

mens-en-samenleving.infonu.nl