Wat is stichting Zijweg?

 

Stichting Zijweg steunt, sinds 2005, vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex-)partnergeweld en behartigt hun belangen. Met (ex-)partnergeweld wordt bedoeld; alle vormen van geweld in een intieme relatie en na beëindiging van deze relatie. Dus psychische of emotionele

mishandeling, fysieke mishandeling, alsmede seksueel misbruik, intiem terreur en stalking.

Met behulp van hun ervaringsdeskundigheid voorzien de ambassadeurs van Zijweg slachtoffers en hun omgeving van informatie en brengen ze hen in contact met vrouwen met vergelijkbare ervaringen.

Zijweg behartigt hun belangen door het gesprek aan te gaan met professionele instanties over de kwaliteit van de hulpverlening en met de politiek en beleidsmakers over het te voeren beleid.

Lees meer over de doelstellingen of over de organisatie van stichting Zijweg, hier vindt u ook onze openstaande vacatures. Wij zijn namelijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

 

Waarom is stichting Zijweg er?

Hoewel het onderwerp ‘huiselijk geweld’ de laatste jaren hoger op de politieke agenda staat, wordt het aantal slachtoffers van (ex-)partnergeweld en de gevolgen hiervan op langere termijn onderschat.

Slachtoffers hebben meer veiligheid en bescherming nodig, ook nadat zij uit hun relatie zijn gestapt.

Zijweg is van mening dat er in de hulpverlening meer maatwerk moet komen, beter afgestemd op de specifieke behoeften van slachtoffers. Ook moet er meer aandacht komen voor de impact die het verbreken van een ongezonde afhankelijkheidsrelatie heeft. Vaak worden slachtoffers nog langdurig geconfronteerd met de gevolgen van het geweld en/of de aanhoudende ondermijnende invloed van de ex-partner.

 

Welke directe hulp biedt stichting Zijweg? 

Via het contactformulier op onze website of direct via de mail, worden vragen van slachtoffers op professionele wijze beantwoord. 

Een ambassadeur van Zijweg biedt slachtoffers hulp, advies of een luisterend oor. Desgewenst kan stichting Zijweg slachtoffers doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties, zoals advocaten en vrouwenopvang.  

Hiernaast verstrekt stichting Zijweg informatie over zaken als een geheim adres en andere beveiligingsmogelijkheden.

 

Stichting Zijweg beantwoordt ook steeds meer vragen van mannen die met partnergeweld te maken hebben, hoewel wij ons met name richten op vrouwelijke slachtoffers.

 

Twee keer per jaar organiseren wij verspreid over het land e-days, empowermentdagen. Vrouwen worden hier in contact gebracht met vrouwen met vergelijkbare ervaringen en krijgen hier de informatie, die zij nodig hebben om weer een economisch en sociaal zelfstandig leven op te bouwen en in hun eigen kracht te komen.

 

Stichting Zijweg werkt hard aan een landelijk en regionaal dekkend netwerk van krachtgroepen. Ook hier komen vrouwen in contact met lotgenoten, delen ervaringen en worden gestimuleerd om de regie van hun leven weer zelf in de hand te nemen.

 
Invloed op beleid 

Er is meer en meer aandacht voor (ex-)partnergeweld. Er gaat al veel beter, maar desondanks neemt stichting Zijweg op basis van de contacten met slachtoffers belangrijke zaken waar die tot nu toe kennelijk aan de aandacht ontsnapt zijn. Stichting Zijweg gaat de dialoog aan met instanties, politiek, beleidsmakers en andere professionals om aandacht te vragen voor de knelpunten in het beleid en hulpverlening. 

 

Verder werkt Zijweg eraan om het taboe en de vooroordelen rondom (ex-)partnergeweld, dat nog steeds bestaat, te doorbreken door in contact te treden met de media, door voorlichting te geven en door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Zijweg heeft anno 2017 een zorgvuldig opgebouwd netwerk van vrijwilligers (lees: ambassadeurs). 

 

Wat kan stichting Zijweg voor slachtoffers doen? 

Ben je zelf slachtoffer van partnergeweld of door je (ex)partner? Neem dan gerust contact met ons op voor informatie, advies of een luisterend oor.

Dit kan via ons contactformulier.

 

Wat kan stichting Zijweg voor professionals doen?

Als je als professional tegen bepaalde zaken bent opgelopen en denkt dat het huiselijk geweld beleid binnen of buiten je eigen organisatie beter kan, kun je dit kenbaar maken. Misschien heb je zelf concrete ideeën? Of wil je in contact met slachtoffers komen om gezamenlijk tot overleg over knelpunten en oplossingen te komen? Je kunt je idee melden of met stichting Zijweg in contact komen via het contactformulier.

 

Vertrouwelijk

Stichting Zijweg behandelt alle informatie vertrouwelijk en verstrekt nooit persoonlijke informatie aan derden.

 
Werkwijze stichting Zijweg 

Stichting Zijweg draait volledig op vrijwillige ambassadeurs. Zij behartigen de belangen van slachtoffers vanuit eigen ervaringskundigheid en/of professie en dragen de doelstellingen van stichting Zijweg uit in regionale of lokale netwerken.

Actieve ambassadeurs ontvangen een vergoeding van € 25 per maand en van de gemaakte reiskosten.

Stichting Zijweg is erg aan het professionaliseren, dit werpt al behoorlijk zijn vruchten af. Hierin is een van de onderdelen dat zij een aantal coördinatoren heeft aangesteld om de professionalisering te bewaken en dit voort te zetten. 

 

Stichting Zijweg krijgt subsidie van onder andere Fonds Slachtofferhulp, het Kansfonds en het Oranjefonds.

    
 algemene noodnummers          kvk: 24375483                archief                   disclaimerprivacy