In de media

Zijweg werkt mee aan bijscholing van huisartsen 

Op verzoek van Sylvie Lo Fo Wong, al 34 jaar werkzaam als huisarts in Rotterdam en onderzoeker aan de Radboud Universiteit, gaf Tineke Franssen haar medewerking aan het maken van een film voor het bijscholen van huisartsen.

Sylvie doet al jaren onderzoek naar partnergeweld bij het RadboudMC; Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. In 2006 promoveerde Sylvie op het onderwerp 'the doctor and the woman who fell down the stairs'. Ook traint ze collega-huisartsen in het signaleren en begeleiden van vrouwen die in gewelddadige relaties zitten.

 

Bekijk hieronder de bijdrage van Tineke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineke en Sylvie ontmoetten elkaar al eerder en hieruit volgde dit artikel. 

4 april 2017

Anna's verhaal - liefde deed zeer

de impact van huiselijk geweld

Mede mogelijk gemaakt door Stichting Zijweg, Blijf groep, Federatie opvang en de bijzondere vrouwen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit verhaal.

 

Verhaal en beeld: La Nonette en Studio Doeke.

8 maart 2018

In 2017 meer slachtoffers van moord en doodslag

Bron: CBS

06 Sep 2018

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag, 50 meer dan in 2016. Daarmee komt een einde aan de daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag van de laatste vijf jaren.  Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal mannelijke slachtoffers van moord en doodslag steeg van 76 in 2016 naar 112 in 2017 en het aantal vrouwelijke slachtoffers van 32 naar 46. In nagenoeg alle leeftijdscategorieën nam het aantal slachtoffers toe, maar procentueel het meest onder slachtoffers van 10 tot 20 jaar oud. Van de 158 slachtoffers waren er 26 niet woonachtig in Nederland. In 2016 waren dat er nog 14 van de 108.

Moordcijfers vrouwelijke slachtoffers dalen minder snel

28 Jul 2016

Er is een dalende lijn in het aantal mensen dat in Nederland omkomt door moord en doodslag, maar de lijn is voor vrouwelijke slachtoffers niet zo dalend als voor mannelijke. 

In 2015 werden 43 vrouwen omgebracht en dat waren er twaalf meer dan het jaar daarvoor. Een gesprek hierover met Renée Römkens van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Meldpunt voor huiselijk geweld kampt met wachtlijst  

NRC

29 Feb 2016

Ruim driekwart van de vestigingen van Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld,

kampt met een wachtlijst. Dat blijkt uit een rondgang door NRC. Veilig Thuis neemt meldingen die zij ernstig

genoeg achten voor grondig onderzoek daardoor pas na vertraging onder de loep. Wachttijden lopen uiteen van twee weken in Brabant-Noordoost tot enkele maanden in Leiden en omstreken.

 

Opstopping

Op de meest urgente meldingen – categorie acuut en zeer gewelddadig – onderneemt Veilig Thuis meteen actie. Denk aan kinderen die zien hoe hun vader hun moeder mishandelt. Veilig Thuis legt dan contact met politie, justitie, gemeente. De opstopping zit bij de zorgwekkende, minder acute zaken. Twintig van de 26 vestigingen van Veilig Thuis hebben een wachtlijst, blijkt uit de rondgang.

Gemiddeld staan er 56 zaken in de wacht. De aantallen per regio lopen echter sterk uiteen: 37 zaken in Zeeland, 49 in Zuid-Limburg, honderd in Flevoland. Directeuren van Veilig Thuis noemen de wachtlijsten „onacceptabel”, een „ongewenst afbreukrisico” en een „taboe”. De wijdverspreide, lange wachtlijsten zijn een nieuw fenomeen. Veilig Thuis is ontstaan uit een fusie op 1 januari vorig jaar van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Wachtlijsten kwamen vóór 2015 alleen voor bij het AMK, op incidentele basis.

1 / 1

Please reload