Hulp van de Politie

Bij de politie kun je zowel melding doen als aangifte doen.

de melding 
Als je (nog) geen aangifte wilt doen kun je een melding maken van het misdrijf bij de politie. De politie maakt dan geen procesverbaal op en gaat niet op zoek naar de pleger. Maar de politie is dan wel op de hoogte van jouw zaak.

Tijdens de melding kun je tegelijkertijd informeren bij de politie wat de gevolgen zijn van het doen van aangifte. Eventueel kan de politie je aanmelden bij één van de vele projecten die zijn opgestart bij de regionale steunpunten.

Het kan verstandig zijn om na de melding een logboek bij te houden. Hierin maak je aantekeningen van alle nieuwe feiten die zich voordoen. Noteer daarbij ook tijdstip en datum. Dit kan later van pas komen bij eventuele bewijsvoering bij een aangifte.

de aangifte
Als je aangifte doet vertel je de politie wat er is gebeurd en je vraagt de politie en justitie om actie te ondernemen.
Misschien twijfel je over het doen van aangifte. Je kunt bij twijfel met een vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland contact opnemen. Zij weten alles over het doen van aangifte. Dat kan je helpen om te ontdekken wat voor jou het beste is.

Tips voor het doen van aangifte 
Je kunt iemand meenemen als je dat prettig vindt. Liever niet iemand die heeft gezien wat er is gebeurd, want die kan dan niet meer getuigen als er een strafproces volgt. Je kunt ook een medewerker van Slachtofferhulp Nederland meevragen.

Je kunt vragen om een vrouwelijke of mannelijke politieagent die de aangifte opneemt. 

Controleer voor je de aangifte ondertekent of alles klopt en of alles erin staat. Let er bijvoorbeeld op dat in de aangifte de eventueel geconstateerde blauwe plekken en andere verwondingen of gescheurde kleding vermeld staan. Zonodig worden er door de politie foto’s gemaakt van het opgelopen letsel, maar natuurlijk alleen als jij dat zelf goed vindt. Het is ook mogelijk een verklaring van een arts over eerder geconstateerde verwondingen bij de aangifte te voegen.

Je hebt recht op een kopie van de aangifte.

De politie zal nagaan of het mogelijk is om verdachte(n) op te sporen en aan te houden. 

Als je later nog iets te binnen schiet, wat je niet hebt verteld, meldt dat dan alsnog bij de politie en vraag om dat toe te voegen aan de aangifte. Alle informatie kan van belang zijn voor de opsporing en voor een mogelijke vergoeding van de schade.

Je aangifte is jouw eigen verhaal. Het kan zijn dat de tegenpartij een andere versie van de toedracht van het misdrijf heeft.

Straat- en contactverbod
De kans bestaat dat de dader, ondanks je aangifte, vrij rond loopt. Misschien voel jij je bedreigd door de (mogelijke) aanwezigheid van de verdachte in jouw buurt.

Dan is het mogelijk een straat- en contactverbod voor de dader te eisen. De dader mag dan niet meer bij jou in de straat of in de buurt komen. Je kunt ook een aanspreek- of telefoonverbod eisen.

Mogelijk heb je recht op een schadevergoeding voor materiële of immateriële schade. Hiervoor kan je informeren bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook kan je advocaat daar meer over vertellen.

 

Tijdelijk Huisverbod

Sinds 2008 is een tijdelijk huisverbod mogelijk. De pleger mag dan 10 dagen (verlening 18 dagen) geen contact opnemen met zijn huisgenoten. Hij moet de sleutels van de woning inleveren en een telefoonnummer geven waarop hij bereikbaar is. 

In deze periode wordt een plan opgesteld om alle gezinsleden te helpen en het geweld te laten stoppen in het gezin.