Hulp bij stalking

Hieronder vind je algemene informatie over wat je kunt doen bij stalking. Je vindt tips en informatie over het verzamelen van bewijzen.

Je vindt ook informatie over wat je moet doen bij telefoonterreur, bij ongewenste of bedreigende brieven en bij de bezorging van niet-gedane bestellingen.

Heb je zelf last van een stalker kijk dan bij het stappenplan en het schrijven van een anti-stalkingsbrief.

Met de 9 fases van belaging kunt je bepalen in welk stadium de stalking zich bevindt.

Als je wilt lezen over verschillende typen stalkers, met welk risico, lees dan ook hoe gevaarlijk is de stalker?

Wil je nog meer lezen? De politie heeft een algemene folder gemaakt over stalking.

Bij de bestrijding van stalking door ex-partners lopen betrokkenen in de politieorganisatie aan tegen een aantal knelpunten. Op basis van deze knelpunten zijn een viertal processtappen vastgesteld die onderdeel zijn van de nieuwe werkinstructie ex-partner stalking. Klik hier om deze knelpunten en werkinstructie te bekijken. 

bron: politievakblad Blauw jaargang 12  - 29 oktober 2016

 

Wat moet je weten?

Als je gestalkt wordt hoef je dat niet te accepteren. Je hebt het recht om met rust gelaten te worden. Stalking is strafbaar.

Neem een besluit wat je hiertegen gaat doen: negeren of bestrijden. De praktijk leert dat negeren vaak geen zin heeft. De stalker gaat er dan van uit dat je het niet erg vindt of dat je er niet tegenin durft te gaan. Hoe eerder je jouw grenzen aangeeft door actie te ondernemen hoe beter. Onderken dat actief bestrijden vaak geen korte termijn politiek is doch langdurig en voortdurend inzet van je vraagt, veel geduld en incasseringsvermogen.Stalkers geven niet snel toe en niet snel op en kenmerkend is het afschuiven van de schuld op de belaagde.

Houd het probleem daarom niet voor jezelf. Het is belangrijk om er met iemand uit je eigen omgeving over te praten. Iemand die je vertrouwt en die je kan steunen.Je kunt ook terecht bij Slachtofferhulp Nederland voor een oriënterend gesprek. Samen met een van hun vrijwilligers kun je bekijken wat de mogelijkheden zijn om stalking te stoppen. Een bezoek aan een bureau van Slachtofferhulp Nederland verplicht je verder tot niets. Je bepaalt zelf wat je wel of niet doet. Als de stalking (ook) je kinderen treft kun je contact opnemen met het Veilig thuis. Luister in elk geval niet naar mensen die zeggen dat het jouw eigen schuld is. Dat is het nooit.

 

Tips:
 • Stel je belager exact op de hoogte van wat je wilt en vooral wat je niet wilt. Doe dit altijd per aangetekende brief. Als je een advocaat hebt kun je de advocaat een brief laten sturen.

 • Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: NEE is NEE. Sommige mensen hebben moeite om NEE te zeggen. Informeer naar de mogelijkheden om een assertiviteitscursus te volgen.

 • Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken.

 • Ga nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen zijn stalkers meestal de redelijkheid zelf. Is het gesprek eenmaal afgelopen, dan gaat het stalken gewoon weer door. Er verandert niets.

 • Ga er niet van uit dat de stalker zal veranderen; of dat de stalker je gaat begrijpen. Stalkers veranderen niet.

 

Bewijzen:

Verzamel bewijzen van elke actie die de stalker onderneemt (hoe miniem deze ook is): 

 • laat het antwoordapparaat altijd aanstaan en bewaar de opnamen

 • neem (telefoon-) gesprekken op

 • houd een 'dagboekje' bij

 • noteer hierin alle contacten en bijzonderheden met datum en omschrijving

 • print e-mail berichten uit

 • noteer SMS-berichten en laat ze door de politie ‘uitlezen’

 • zorg bij contact zo veel mogelijk voor een getuige.

 • zorg bij al je sociale contacten (bijvoorbeeld: school, club, crèche) dat er iemand is op wie je terug kunt vallen. Vraag of deze persoon wil getuigen van eventuele voorvallen

 • stel buren, vrienden, familieleden en goede collega’s op de hoogte. Vraag of ze een oogje in het zeil houden. Ook zij kunnen eventueel bewijsmateriaal verzamelen. 

 
Bij telefoonterreur:
 • Neem een nieuw en geheim telefoonnummer

 • geen vermelding in telefoongids

 • geen vermelding bij 0900-8008. Geef het geheime nummer alleen door aan goede vrienden en bekenden en zeg er bij dat dit een geheim nummer is.

 • Neem een speciaal gsm nummer alleen voor uw stalker en laat hem tegen de voicemail kletsen. Kun je geen geheim telefoonnummer nemen, neem dan een antwoordapparaat

 • spreekt de stalker in, dan is de opname belangrijk bewijs. Bewaar alle opnamen.

 • via het antwoordapparaat hoort u wie er belt. Je kunt daarna zelf bepalen of je de telefoon opneemt.

 • Neem in ieder geval nooit telefoontjes aan van de stalker. Ook niet de 140ste keer!

 • Neem de telefoongesprekken op via een call recorder app. Deze opnamen zijn wettig en overtuigend bewijs in de rechtbank en mogelijk kan je ze ook bij Jeugdzorg, de RvK e.d. gebruiken.  Een voorbeeld van deze app voor android gebruikers. Een voorbeeld voor de ios gebruiker. 

Ongewenste of bedreigende brieven:

Bewaar alle brieven. Ze kunnen als ondersteunend bewijs dienen tegen de stalker. Zijn de brieven gericht aan de kinderen, bewaar de brieven dan tot ze wat ouder en emotioneel sterker zijn. Geef nooit originele brieven aan derden, maar altijd een kopie.

Je kunt ook de brieven ongeopend retour sturen. Je hebt dan geen bewijsmateriaal in handen, maar wordt ook niet geraakt door de inhoud van de brief. Bovendien maak je de stalker duidelijk niets van hem te willen weten.

 

Bezorging niet-gedane bestellingen:

Neem niets aan en teken nooit voor ontvangst. Stuur de bezorger weg.

Vraag de leverancier om verwijdering van je adresgegevens uit hun bestand. Als een bestelling geplaatst is met een valse handtekening, vraag de leverancier daarvan een kopie.

 

Doe aangifte bij de politie van alle delicten die plaatsvinden!