Hulp bij partnergeweld

Hieronder vind je allerlei adviezen over wat jij zelf kunt doen als je mishandeld wordt door je partner.  

Praat erover

Ga met je verhaal over geweld ‘naar buiten’ en praat erover met iemand die je vertrouwt. Deze stap is groot en daar heb je moed voor nodig. Maar het is belangrijk om niet in een isolement terecht te komen. Het is een belangrijke daad van verzet. Het is geen schande om hulp te vragen. Doe het als het nodig is, ook als je denkt dat het slechts een eenmalig incident is en je partner belooft dat het nooit meer zal gebeuren.

Wat je ook doet, probeer je isolement te doorbreken door contact te zoeken en blijven houden met anderen die je kunt vertrouwen. 

Schaam je niet, het is niet jouw fout dat je in zo’n situatie zit.

Luister niet naar mensen die zeggen dat het je eigen schuld is of dat je het er wel naar gemaakt zal hadden. Het is nooit jouw schuld.

Praat met iemand die jou wil helpen en die jij vertrouwt. 

Dat kan een vriend(in) zijn, maar ook een familielid, je huisarts, collega’s of buren.Praat met je huisarts. Huiselijk geweld kun je ook melden bij je huisarts. Mogelijk heb je medische behandeling nodig. Contact met de huisarts of professionele hulpverlener kan ook van belang zijn voor eventuele bewijslast en/of schadevergoeding. Het contact met de huisarts is vertrouwelijk. Hij mag hierover niets tegen je partner zeggen.

 

Zoek hulp bij andere instanties

Er zijn hulpverlenende instanties die jou, maar eventueel ook de pleger (daderhulpverlening), kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan het Veilig Thuis in jouw regio, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) of Slachtofferhulp.

Ook in jouw regio zijn er geschikte instanties om je te helpen.

Als het huiselijk geweld (ook) jouw kinderen treft kun je contact opnemen met Veilig Thuis.

Vraag altijd naar iemand die iets van huiselijk geweld af weet; niet iedereen en niet elke organisatie weet er genoeg van af om je te helpen.  

 

Praat met de politie

Huiselijk geweld is strafbaar! Je kunt er dus aangifte van doen. Wil je meer lezen over het doen van aangifte bij huiselijk geweld? De politie heeft een algemene folder met richtlijnen en praktische handvatten voor de politie bij de aanpak van huiselijk geweld, gebaseerd op de juridische verplichtingen en het landelijke politieprotocol. Vroeger probeerde de politie te bemiddelen bij 'echtelijke twisten', maar nu wordt huiselijk geweld niet meer getolereerd. Zie ook: folder Politie Rijnmond (informatie voor het slachtoffer).

Het is belangrijk om bewijzen tegen de dader te verzamelen, zeker als je aangifte wilt of moet doen. Je advocaat of politie kan je hierbij helpen.

Waar je alvast aan kan denken is het (laten) maken van foto's van blauwe plekken of andere wonden, een logboek bijhouden en zorg ervoor dat je je identiteitskaart / paspoort en zorgverzekeringspas altijd in een vluchttas hebt zitten of bij vrienden / familie hebt liggen. 

 

Weggaan?

Mogelijk denk je erover na om van huis weg te gaan, vaak heb je geen andere mogelijkheid, omdat jij (en je kinderen) in een levensbedreigende situatie verkeert. Je kan altijd in een vrouwenopvanghuis of Blijf -an-mijn-lijfhuis terecht als de nood aan de vrouw is.

Denk niet dat je daar niet terecht kan komen als je niet elke dag in elkaar geslagen wordt. Ook als je geen blauwe plekken hebt is er een plek voor je.

Jij geeft aan of je partner zo gevaarlijk is, dat je een schuiladres nodig hebt. De politie kan je helpen om een veilige plek voor je te regelen. De medewerkers van het schuiladres zullen je vertellen hoe je bij het adres kunt komen en eventueel wat je wel en niet mee kunt nemen.

Als je er genoeg tijd en mogelijkheden voor hebt, is het belangrijk om je vertrek goed voor te bereiden. Stel een vluchtplan op zodat je weet wat je moet doen en waar je naar toe kunt als het plotseling uit de hand loopt.

Als je dit niet alleen lukt, kan Slachtofferhulp je hierbij helpen. Zoek eventueel een advocaat. Bijna altijd is het erg belangrijk om zo snel mogelijk een goede advocaat in de arm te nemen. Deze kan je helpen bij allerlei zaken. Zeker als je kinderen hebt is het heel belangrijk om een goede advocaat te hebben. Het is ook belangrijk dat je je prettig voelt bij je advocaat. Je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw advocaat jouw zaken zo goed mogelijk behartigt. Bij de meeste advocaten kun je gratis een eerste gesprek voeren, soms kost dit wel geld. Maar ook dan is een kennismakingsgesprek belangrijk. Hierbij kan je merken of je je op je gemak voelt. Als je niet zoveel inkomen hebt, krijg je het overgrote deel van de kosten van de advocaat vergoed. De advocaat kan je hierbij helpen.

Wat zijn je rechten?

Misschien wil je meer weten over de juridische aspecten van huiselijk geweld. Je wilt vast meer weten over wat je te wachten staat.

Slachtoffers van huiselijk geweld hebben meer mogelijkheden dan het ontvluchten van het geweld en het doen van aangifte; ze hebben bepaalde rechten. Om effectief gebruik te kunnen maken van deze rechten, is het van belang ze te kennen. Onderstaand vindt je een korte samenvatting van de brochure Juridische aspecten van huiselijk geweld. 

 

Huiselijk geweld is zeer ingrijpend voor degenen die ermee geconfronteerd worden. Thuis, op de plek waar veiligheid en geborgenheid zou moeten zijn, is geweld en angst. Het is van belang dat slachtoffers van huiselijk geweld hulp kunnen krijgen, opgevangen kunnen worden, en begeleid worden bij het weer op de rails krijgen van hun leven, al dan niet met hun partner. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben meer mogelijkheden dan het ontvluchten van het geweld en het doen van aangifte; ze hebben bepaalde rechten. Slachtoffers kunnen in veel gevallen aanspraak maken op het recht om met rust gelaten te worden, het recht om de woning toegewezen te krijgen, het recht op schadevergoeding, rechten met betrekking tot de kinderen, het recht op alimentatie of het recht op een zelfstandige verblijfsvergunning.Om effectief gebruik te kunnen maken van de rechten die er zijn, is het van belang ze te kennen. Dat geldt voor slachtoffers, maar zeker ook voor degenen die slachtoffers adviseren: medewerkers van politie, jeugdzorg, maatschappelijk werk, huisartsen etc. Sommige rechten kunnen worden ‘verspeeld’: diegene die de woning verlaat, heeft aanzienlijk minder kans op toewijzing van de woning dan degene die direct stappen onderneemt om de woning toegewezen te krijgen (zie hoofdstuk 5); degene die de kinderen achterlaat bij de partner heeft minder kans op toewijzing van de kinderen dan degene die de kinderen bij zich houdt (zie hoofdstuk 6). Vanzelfsprekend moet de eigen veiligheid voorop staan, maar ook in het geval van huiselijk geweld zal geprobeerd moeten worden een weloverwogen beslissing te nemen. Informatie hierover de juridische aspecten is daarbij onontbeerlijk. (lees verder in de brochure)

 
Huiselijk geweld en verblijfsvergunning

De Imigratie en Naturalisatie Dienst heeft een brochure uitgegeven met informatie over huiselijk geweld en een eventuele verblijfsvergunning.

Wil je verder lezen? Lees dan bijvoorbeeld de brochure Op eigen kracht, over geweld in relaties en wat je er zelf aan kunt doen.

Of kijk bij literatuur op deze site.