Hoe gevaarlijk is een stalker?

 

Bron: Indeling van stalkers naar gevaarszetting, gebaseerd op een publicatie van Dr. Eric Blaauw, forensisch psycholoog en stalking deskundige.

Deze indeling is gebaseerd op het gedrag (en dus van het onderliggende motief) van stalkers. Niet de (vroegere) relatie is dus maatgevend voor de inschatting van het gevaar, maar het getoonde gedrag. Ex-partners kunnen bijvoorbeeld onder categorie 1 (= gevaarlijkste categorie) vallen, indien zij hun ex-partner tot elke prijs willen domineren.

Categorie 1: Sadistische stalkers of psychopathische stalkers
Gevaarszetting 

Deze stalkers zijn duidelijk het meest gevaarlijk en soms zelfs gewoonweg doodeng! 

Rol

Lichamelijk geweld is bij dit type stalkers eerder regel dan uitzondering. Ze willen hun slachtoffer bewust angstig maken en gevoelens van hulpeloosheid oproepen. Ze halen hierbij, indien nodig, alles uit de kast, zoals het saboteren van apparatuur, remleidingen, elektrocutie, plaatsen van afluister en/of volgapparatuur etc.   

 
Persoon 

Dit zijn typisch koelbloedige, zorgvuldig calculerende psychopaten die hun slachtoffers totaal willen domineren. Ze beheersen hun slachtoffers volledig. Gevoelens van eigenwaarde worden volledig afgebroken door hen zorgvuldig te isoleren, te intimideren en te vernederen. Ze hebben liegen eenvoudig tot een tweede natuur gemaakt en handelen uitsluitend en alleen uit eigen belang. Ze hebben dan ook geen enkel gevoel of medelijden voor hun slachtoffer. Sterker nog ze genieten van hun angst en buiten elke zwakke eigenschap volledig uit. 

 
Stoppen 

Praten met een sadistische stalker is ronduit gevaarlijk. Psychiatrische behandeling wordt geweigerd en is meestal ook zinloos. Ze lijden vaak aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis die niet eenvoudig te behandelen is. Ze weten zelfs deskundigen te manipuleren. Het enige wat kan worden gedaan is zeer omzichtig bewijs verzamelen van de belaging, zodat de stalker langdurig kan worden opgesloten. Volg hiervoor het stappenplan. Het versturen van de anti-stalkingbrief bij deze categorie ronduit gevaarlijk. De brief maakt het weliswaar makkelijker om aangifte te doen van stalking en huisvredebreuk, maar deze stalkers hebben daar meestal maling aan. Ze voelen zich onkwetsbaar en ongrijpbaar. Vaak calculeren ze risico’s in, soms zelfs die van hun eigen dood. Het nemen van voorzorgsmaatregelen in samenwerking met de politie is van levensbelang. Voor de bescherming van slachtoffers moeten echter veelal zeer drastische maatregelen worden genomen. Soms is zelfs verhuizen met volledige verbreking van alle contacten noodzakelijk. Schakel altijd de politie of een stalkingsdeskundige in.

 
Categorie 2: Obsessionele waanstalkers of psychotische stalkers
 
Gevaarszetting 

Deze stalkers zijn gevaarlijker dan categorie 3 (ex-partners) stalkers. Slachtoffers, meestal aantrekkelijke, geslaagde of beroemde mensen lopen een hoog risico op lichamelijk en/of seksueel geweld. Dodelijke slachtoffers vallen om andere (seksuele) misdrijven te bedekken of vanuit de gedachte dat de relatie na beider dood een betere kans maakt. 

Rol

Waanstalkers verkeren in de waan dat hun slachtoffer graag een liefdesrelatie en/of een seksuele relatie met hen wil beginnen Degene die een seksuele relatie willen zijn dus weer gevaarlijker dan degene die slechts een liefdesrelatie willen.  

Persoon 

Deze personen zijn vaak verward en hebben meestal een verleden met psychische problemen. Ook hebben zij vaak een verleden met seksuele problemen en politiecontacten vanwege stalking, geweldpleging en seksuele misdrijven als aanranding en verkrachting. 

Stoppen 

Praten heeft hier geen enkele zin. Deze daders zijn psychisch ziek en het is te hopen dat ze zich psychiatrisch laten behandelen. Aangifte kan hier soms (tijdelijk) uitkomst bieden. Het volgen van het stappenplan is hier om die reden belangrijk. De anti-stalkingbrief stopt de belaging vaak niet en kan hier slechts helpen om een eventuele aangifte te vergemakkelijken. Probeer in ieder geval alle mogelijke middelen, om zo snel mogelijk een verplichte behandeling te bewerkstelligen, zoals opname via de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) of opname in een psychiatrisch ziekenhuis via de procedure van artikel 540 wetboek van strafvordering (zie hiervoor stap 9 van het stappenplan).

Categorie 3: Ex-partner stalkers
 
Gevaarszetting 

Deze categorie is gevaarlijk. Onderzoek toont aan dat ex-partners vaker gewelddadiger zijn dan voormalige kennissen of wildvreemde stalkers. Dodelijke slachtoffers vallen bij deze categorie voornamelijk als gevolg van ongecontroleerde plotselinge woede-uitbarstingen, soms in combinatie met het gebruik van verdovende middelen en/of een psychiatrische stoornis. 

 

Rol 

Ex-partner stalkers hebben meestal (veel) moeite met de beëindiging van de (vroegere) relatie en reageren vaak met bitterheid, woede en zelfs haat. In ruim de helft van de gevallen was er tijdens de relatie al sprake van lichamelijk en/of geestelijk geweld. Nieuwe relaties van het slachtoffer kunnen lijden tot plotselinge jaloezie, agressie en geweld. Ook andere jaloezie of haatgevoelens kunnen stalkers in deze categorie plaatsen. We zien dit bijvoorbeeld bij burenruzies. Over het algemeen geldt dat hoe langer en intiemer de relatie was, hoe ernstiger de gevaarszetting van deze stalkers is.  

 

Persoon 

Veelal zijn het volwassen mannen en soms ook vrouwen. 

Stoppen 

Het stappenplan is hier absolute noodzaak! Verbreek elk contact en doe zo snel mogelijk aangifte. Bij stalking geldt uitdrukkelijk dat alle communicatie, dus ook elke tegenactie worden benut als leerproces. Onderneem je zelf, via anderen of via de politie actie en staan hier vervolgens (in de ogen van de stalker) onvoldoende sancties tegenover, dan leer je hem eenvoudigweg dat hij jou pijn kan doen of je kunt kwetsen zonder dat dit voor hem ernstige consequenties heeft en zal hij hiermee doorgaan. Praten (onderhandelen) heeft bij deze categorie weinig zin. De anti-stalkingbrief kan, zeker in minder ernstige gevallen, uitkomst bieden. Soms worden echter ook nieuwe (hardere) acties uitgelokt. Dit is zeer afhankelijk van de doelstelling en persoonlijkheid van de dader. De duur en de intimiteit van de (gewezen) relatie is hier vaak een goede graadmeter. Verstuur de anti-stalkingbrief dan ook altijd in overleg met de politie i.v.m. te verwachten tegen(re)acties. Inschakelen van een stalkingdeskundige is aan te raden. 

 

 

Categorie 4: Verliefde of romantische stalkers
(erotomane stalkers)
 
Gevaarszetting

Een erotomane stalker is van alle stalkers het minst gevaarlijk 

 

Rol

Deze stalkers leven vaak in een fantasiewereld waarin het slachtoffer het onderwerp is voor hun romantische of seksuele gevoelens. Ze hebben slechts zelden de bedoeling hun slachtoffer te schaden. Wel vallen ze het slachtoffer vaak enorm lastig met allerlei ongewenste contacten. De stalkers van deze categorie die uit zijn op seksuele doelen zijn gevaarlijker dan die slechts romantische doelen hebben.Persoon Vaak zijn het tieners, maar ook oudere verliefde belagers komen voor. Stoppen Een goed en vooral duidelijk gesprek kan deze stalker nog wel eens op andere gedachten brengen. Handel echter zo vroeg mogelijk en volgens het bekende stappenplan. De bekende anti-stalkingbrief is bij deze categorie, zeker in een beginfase, meestal heel effectief.