Feiten en cijfers

Hieronder vind je enkele feiten en cijfers over huiselijk geweld. De betreffende onderzoeken zijn op te vragen via info@stichtingzijweg.nl.
 

Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten. 

Bij de verdachten is 87% man en 13% vrouw.

Bij de slachtoffers van evident huiselijk geweld is ongeveer 60% vrouw en 40% man.

Ruim een derde van de slachtoffers geeft aan ook dader te zijn. (Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1997; Van der Veen % Bogaerts, 2010)

Lees meer in de Factsheet Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulpverlening en aanpak van Movisie, november 2013.

 

Elk jaar zijn er tussen de 120 en 150 dodelijke slachtoffers (60 - 75 vrouwen, 25 mannen, 40-50 kinderen). 


20% van de moeders geeft aan dat lichamelijk geweld één van de redenen voor hun scheiding is geweest (bron: CBS, 2006 op basis van anonieme vragenlijsten). Dit geldt ook voor 10% vrouwen zonder kinderen. 1% van de vaders en 1% van de mannen zonder kinderen noemt eveneens geweld als reden voor de scheiding. 10% van de moeders noemt het geweld de hoofdreden voor de scheiding (E-Quality, september 2008). 

Omdat de kans groot is dat plegers het geweld ontkennen, omdat meer mannen dan vrouwen pleger zijn en omdat meer vrouwen dan mannen de scheiding aanvragen (70% om 45%, De Graaf, 2006), kunnen we schatten dat geweld één van de oorzaken is in een hoog percentage scheidingen  (schatting: omstreeks 12%). Naar schatting is in 6% van de scheidingen geweld de hoofdreden om te scheiden.

Na de scheiding worden ongeveer net zoveel vrouwen mishandeld als tijdens de relatie (bron: Advies- en onderzoeksgroep Beke, 2007).

Ongeveer 10% van de scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn worden onderzocht door de Raad voor de Kinderbescherming (bron: www.kinderbescherming.nl).

Ongeveer 5% van de scheidingen is er sprake van éénhoofdig gezag en dit percentage is de laatste jaren sterk dalende (E-Quality, september 2008). Eenhoofdig gezag wordt uitgesproken omdat één van beide ouders geen gezag wil, en deels omdat één van de ouders geen gezag van de rechter krijgt. Meestal is er dan sprake van huiselijk geweld. In 4% van de scheidingen gaat het om éénhoofdig gezag voor de moeder en in 1% voor de vader.

Ongeveer 3 á 4% van de scheidingen is er sprake van afwijzing van omgang (bron: Raad voor de Kinderbescherming, 2008; Spruijt, 2007; referenties beschreven in E-Quality, 2008). Dit is dus veel lager dan het aantal echtscheidingen met kinderen waar partnermishandeling reden voor scheiding is.

Zo'n 70.000 vrouwen zijn naar schatting jaarlijks slachtoffer van stalking (bron: AD 31.05.07).

Naar schatting zijn tussen 107.000 en 160.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling (bron: Van IJzendoorn et al., 2007; Lamers-Winkelman et al, 2007).

Het prevalentieonderzoek kindermishandeling van 2010 heeft het over 34 situaties van kindermishandeling op de 1000 kinderen. 

100.000 tot 200.000 kinderen per jaar zijn getuigen van geweld (bron: Ministerie van Justitie, 2006; Lamers-Winkelman et al., 2007). Van deze kinderen raakt het grootste deel getraumatiseerd en 30-40% wordt zelf eveneens fysiek mishandeld (bron: Baeten en Geurts, 2002).

 

Het aantal kinderontvoeringen is in 2011 toegenomen. In 2012 zijn 249 kinderen door 164 ouders zonder toestemming meegenomen of niet teruggekeerd van een vakantie. Het betrof zowel internationale kinderontvoering vanuit Nederland als naar Nederland. Dit is een toename van 30% ten opzicht van 2010 (Centrum Internationale Kinderontvoeringen, 2012)