Doelstellingen stichting Zijweg

 

Stichting Zijweg stelt zich ten doel de belangen te vertegenwoordigen van vrouwen en hun kinderen, die te maken hebben (gehad) met partnergeweld door de (ex-)partner. 

 

In 2005, bij de oprichting van Stichting Zijweg, zijn de doelstellingen als volgt verwoord:

'Het verbeteren van de positie van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld en haar kinderen na het verbreken van de relatie op het gebied van veiligheid, civiel recht, strafrecht, opvang, geestelijke en maatschappelijke hulpverlening en financiële zekerheid.'

 

1. Slachtofferemancipatie en empowerment

Stichting Zijweg is van mening dat slachtoffers van partnergeweld en hun kinderen ‘empowered’ kunnen worden door hen van gedegen informatie te voorzien en door hen (indirect) invloed te laten uitoefenen op het beleid wat betreft hun eigen situatie en die van hun lotgenoten.

Het versterken van de eigen kracht kan ook bereikt worden door vrouwen met elkaar in contact te brengen in regionale netwerken.

 

2. Aandacht voor knelpunten in het beleid en hulpverlening

Eén van de voortdurende activiteiten is het signaleren en bundelen van knelpunten in het beleid en de hulpverlening. Stichting Zijweg vindt slachtofferparticipatie zeer belangrijk en fungeert hiervoor als spreekbuis namens de groep vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld en hun kinderen.

Stichting Zijweg gaat de dialoog aan met hulpverleningsorganisaties die zich richten op de preventie en aanpak van partnergeweld met als doel het perspectief van de ervaringsdeskundige te vertolken.

 

3. Reduceren van taboe en vooroordelen rondom partnergeweld

In de derde plaats is stichting Zijweg gericht op taboedoorbreking van het onderwerp partnergeweld. Tegelijkertijd vindt stichting Zijweg het van groot belang om misverstanden en vooroordelen in verband met partnergeweld zo goed mogelijk weg te nemen op basis van wetenschappelijk onderbouwde gegevens uit binnen- en buitenland.

 

4. Preventie door voorlichting

Door het voorlichten binnen instanties en organisaties, die met kinderen en gezinnen te maken hebben over mogelijke signalen, risicofactoren en interventiemogelijkheden wat betreft partnergeweld en stalking, werkt stichting Zijweg aan preventie van de problematiek en het reduceren van het taboe rondom partnergeweld.

 

Waarom alleen voor vrouwelijke slachtoffers?

Deze keuze is gemaakt, omdat stichting Zijweg ontstaan is uit een groep vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld die met soortgelijke problematiek kampten. Mogelijk ten overvloede, maar toch: stichting Zijweg ontkent niet dat er ook mannen slachtoffer kunnen worden van partnermishandeling door hun vrouwelijke (ex)-partner. Echter: ook vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld moeten met grote regelmaat strijden tegen vastgeroeste vooroordelen in de publieke opinie en bij diverse instanties.

Voor mannen die te maken hebben (gehad) met huiselijk, willen wij doorverwijzen naar mannenmishandeling.nl.