Contact

Stichting Zijweg is opgeheven, u kunt als professional mailen naar susanne@4happinezz.com 

NB: de ambassadeurs van stichting Zijweg waren vrijwilligers.

Ze beschikken veelal over ervaring en/of opleiding op een deelgebied, dat​ binnen de doelstelling van Zijweg valt​. 

​Vanuit die invalshoek begeleiden en adviseren zij lotgenoten naar beste kunnen en weten. Een gegeven individueel advies ​kan dus niet gezien worden als ​specifieke ​beroepsmatige advisering/ondersteuning. 

Het inroepen daarvan kan dus​ ​zeker nog ​gewenst​ zijn en is te overwegen.

Alleen professionals/pers verzoeken wij gebruik te maken van susanne@4happinezz.com

Op deze manier kunnen wij zo adequaat mogelijk reageren op alle vragen/verzoeken. 

 

'Veel gehoorde problemen die ons bereiken'; 

Via ons e-mailadres ervaren wij dat veel vrouwen tegen dezelfde problemen aanlopen. 

Wij hebben deze 'veel gehoorde problemen' op een rij gezet. 

Contact l Zijweg