Wat kun jij doen?

 

Stel je voor dat je een aantal signalen van mishandeling hebt opgevangen. Je hebt het gevoel dat je zus, vriendin of buurvrouw mishandeld wordt.

Wat kan je in zo'n geval doen?

Probeer een logboek aan te maken van de signalen die jij opvangt. 

 

Meestal zal de vrouw niet zelf met haar verhaal komen. Je zult er dus zelf over moeten beginnen. Dat is vreselijk moeilijk. Mag jij je er wel mee bemoeien? Het zijn toch volwassen mensen. Maar als je het wél goed gezien hebt, is het voor de vrouw een hele steun als ze beseft dat er iemand is die aan haar kant staat. Daarmee doorbreek je haar isolement.

 

Ook is het belangrijk voor de kinderen dat er iemand hulp biedt. Want ook zij ondervinden veel schade van de mishandeling van hun moeder door hun vader. Zij kunnen allerlei problemen krijgen en zelfs als volwassene nog gevolgen van het geweld ondervinden.

 

Tenslotte: als het echt mis gaat, als iemand bijvoorbeeld het ziekenhuis ingeslagen wordt, zegt dan niet iedereen: Waarom heeft niemand iets gedaan?

Hoe begin je er over? Je kunt beter niet met de deur in huis vallen: "Word jij misschien mishandeld?" Op zo'n vraag zal iedere vrouw waarschijnlijk nee zeggen. Je zou kunnen beginnen met: "Hoe gaat het met je? Je ziet er niet best uit de laatste tijd. Hoe is het met je man?" 

Dit zijn hele algemene vragen en waarschijnlijk krijg je er alleen algemene antwoorden op. Toch kun je daarin een aanknopingspunt vinden. Als iemand tenslotte vertelt dat haar man haar slaat, is het heel logisch dat je enorm verontwaardigd bent. Je zou die man wel iets willen aandoen.

Haar zou je het liefste de raad willen geven gelijk bij hem weg te gaan. Dat kun je beter niet doen. Hoe gek het ook klinkt, de meeste vrouwen blijven hun man nog een hele tijd trouw. Ze willen niet dat een ander slecht over hem denkt. Eigenlijk is ze ook bang dat jij haar geen keuze laat om te blijven. Je kunt de man dus beter niet veroordelen of uitschelden.

 

Vanuit de schaamte over haar situatie kan een mishandelde vrouw je vragen om alles geheim te houden. Dat moet je niet beloven, want dat betekent dat je niet eens de politie zou kunnen bellen als je denkt dat alles uit de hand loopt. Natuurlijk kun je welbeloven het niet aan haar man te vertellen.

 

Hulp die je zelf kunt bieden

Je kunt zelf veel doen voor je zus, buurvrouw, vriendin of collega om wie je je zorgen maakt. Hieronder vindt je allerlei tips:

 
Luister naar haar, neem haar verhaal serieus en toon begrip

Begrip is een eerste stap en het is belangrijker dan je denkt voor iemand die zich geïsoleerd voelt van de buitenwereld: er is in elk geval één persoon die begrip opbrengt.

 
Enkele tips voor het gesprek:

Let op de woorden die je gebruikt.

Voor veel vrouwen klinkt het woord "Vrouwenmishandeling" te bedreigend of te zwaar. Misschien ziet ze het zelf niet als mishandeling. 

Laat je niet verleiden over de problemen van de man/vriend te praten.

Het gaat om de vrouw, haar problemen en wat zij wil. Toon letterlijk begrip voor de dilemma's waar de vrouw in verkeert. "Ik begrijp dat het moeilijk is om weg te gaan als je ook nog van hem houdt.” Of: “Ik snap dat hij een goede vader voor de kinderen is.” Of: “Ik snap dat hij natuurlijk niet alleen maar een rotzak is." Maar spreek haar wel aan op haar verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid en voor die van de kinderen. Spreek haar ook aan op de grote gevolgen dat het geweld heeft voor haar kinderen.

 

Probeer een beeld te krijgen van de situatie waarin zij zich bevindt

Zeker als de vrouw jaren mishandeld is geweest, zal zij de tijd nodig hebben haar verhaal te vertellen. Dus misschien zul je meerdere gesprekken met haar hebben.

Als je niet goed weet waarover je het moet hebben met haar, kan het volgende je ideeën geven. Je kunt vragen naar:

  • Ernst en duur van het geweld en hoe vaak het is voorgekomen.

  • Gevolgen van het geweld voor de vrouw en haar kinderen.

  • Loopt de vrouw acuut gevaar?

  • Mate van angst, wat kan/mag de vrouw zelf nog?

  • Hoe heeft de vrouw geprobeerd het geweld te stoppen?

  • Wat houdt de vrouw tegen het geweld te stoppen?

  • Mate van isolement: met wie heeft de vrouw nog meer over het geweld gepraat? Kan de vrouw ergens terecht?

  • Zijn anderen, zoals de huisarts al op de hoogte?

  • Wat zou ze er van vinden in contact te worden gebracht met een hulpverlener?

 

Medische verklaring

Indien blijkt dat de vrouw lichamelijk letsel heeft, als gevolg van het geweld, is het belangrijk met haar te bespreken of ze naar de huisarts wil voor een medische verklaring. Een letselbriefje, zoals dat heet, kan eventueel later als bewijs gebruikt worden.

 

Aangifte?

Heeft ze wel eens aan aangifte doen bij de politie gedacht?

Dient er met de partner gepraat te worden? Wie zou daar de juiste persoon voor zijn?

Bekijk samen wat de vrouw wil, en welke mogelijkheden en oplossingen er zijn

Wat zijn de consequenties van de verschillende mogelijkheden?

In feite zijn er twee mogelijkheden: (nog) bij de man blijven of bij hem weggaan.

 

Blijven

Als de vrouw (vooralsnog) bij haar man wil blijven: wat gaat ze doen om het geweld te stoppen? Hoe gaat ze dat aanpakken?

(Praten met de man kan beter niet wanneer ze haar pyjama aan heeft. Vluchten wordt dan moeilijk.) Is er iemand die met de man kan praten?

Wie kan voor haar de politie waarschuwen als het echt uit de hand loopt?

Maak een vluchtplan voor als het echt helemaal uit de hand loopt. Zet bij iemand, die de vrouw in vertrouwen heeft genomen, een tas met spullen die je de eerste dagen nodig hebt. Denk aan de identiteitspapieren en de ziektekostenpapieren; maak daar kopieën van. Kijk ook bij 'vluchtkoffertje' hier onder.

 

Weggaan

Indien de vrouw weg wil bij haar man, bereid haar voor op haar vertrek. Hoe gaat ze dit aanpakken? Wat gaat ze meenemen? Waar gaat ze heen? Hoe garandeert ze haar veiligheid en die van de kinderen? 

 

Isolatie

Mishandelde vrouwen leiden vaak een geïsoleerd leven. Stimuleer de vrouw met andere mensen, die zij vertrouwt, over haar ervaringen te praten.

Kijk of er mogelijkheden zijn haar activiteiten buitenshuis te laten ondernemen en in contact te brengen met andere mensen.

 

Veiligheid

Bereid de vrouw voor op herhaling en escalatie van het geweld (gevaar voor haarzelf en de kinderen).

Dit kan door:

 

Vluchtkoffertje

Raad haar aan een koffertje klaar te zetten met identiteitspapieren zoals paspoort en rijbewijs, geboortebewijzen van haarzelf en van de kinderen, sofi-nummer van de belasting, inschrijvingsbewijs van de ziektekostenverzekering, wat geld, bank- en giropasjes, creditcards, adresboekje en telefoonnummers, sleutels, sieraden of bruidsschat, wat kleren, wat speelgoed van de kinderen.

Dat koffertje kan ze in haar eigen huis verstoppen, of als dat veiliger is, misschien bij jou neerzetten. Als het dan te erg wordt, kan ze tenminste vluchten.

 

Sleutels

Raad haar aan sleutels te laten bijmaken, zodat ze niet buiten gesloten kan worden, en wel in de garage kan om bijvoorbeeld haar fiets te pakken.

Waarschuwingsteken

Bespreek met haar of ze met iemand uit haar omgeving een waarschuwingsteken af kan spreken voor als het echt misgaat. Zo kan ze bijvoorbeeld met de buurvrouw afspreken dat ze een bepaalde lamp aandoet of de gordijnen dicht doet wanneer ze hulp nodig heeft omdat haar man weer gewelddadig is.

 

Telefoonnummers

Maak een lijst van telefoonnummers, van jezelf, van de politie, van de Sensoor (de vroegere Telefonische Hulpdienst), van het Maatschappelijk Werk, van Veilig Thuis en van Blijf van m'n Lijfhuis of ander opvanghuis. Dan weet ze bij wie ze terecht kan en hoeft ze in een panieksituatie niet eerst het telefoonboek te pakken. Sla die telefoonnummers niet op in haar mobiele telefoon; dat kan ontdekt worden en reden zijn voor geweld.

Belangrijk bij het bespreken van mogelijkheden en oplossingen is:

Sta aan haar kant, wat ze ook besluit te doen. Het zijn haar keuzes.

Geen schuld. Maak haar duidelijk dat mishandeling nooit haar eigen schuld is en dat het heel veel vrouwen overkomt. Maak haar ook duidelijk dat geweld niet normaal is en dat het door geen enkele cultuur getolereerd wordt. Neem geen beslissingen voor haar. Bijvoorbeeld zeg niet "Ga toch bij hem weg."

 

Informatie

Informeer haar dat er veel geschreven is over vrouwenmishandeling en dat, als ze wil, ze daar meer over kan lezen. Dan kan ze zelf rustig lezen over mishandeling, welke hulp ze kan krijgen en hoe het toegaat in de opvanghuizen.

 

Bekijk samen waar professionele hulp gezocht kan worden

In heel Nederland zijn verschillende organisaties en mensen die professionele hulp bieden bij vrouwenmishandeling. Professionele hulp is belangrijk want mishandeling is een serieuze zaak en het is niet eenvoudig het te stoppen. Bij de organisaties en mensen kan men terecht voor advies, informatie, een luisterend oor, aangifte of melding, letselbriefje dokter, gesprekken, opvang, therapie voor man of relatiegesprekken.

Organisaties die dit bieden zijn:

het Maatschappelijk Werk, het RIAGG, het FIOM, Bureau Slachtofferhulp,

Sensoor, Allochtone Vrouwen Telefoon, huisarts, een therapeut. 

Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in de eigen regio kan men informatie krijgen over hulpverlening. 

 

Opvanghuis

Een opvanghuis kan een mogelijkheid zijn voor een vrouw, die te maken heeft met zeer ernstig (verbaal) geweld, voor een vrouw die, vanwege het geweld, weg moet bij haar man. 

Twee vormen van hulp die ook van belang kunnen zijn voor de vrouw die te maken heeft met geweld:

1. Politie

Indien de vrouw acuut gevaar loopt doe je er goed aan haar te adviseren contact met de politie op te nemen.

2. Ook al wil de vrouw professionele hulp, blijf beschikbaar voor haar

Ongeacht de beslissingen die ze neemt. Voor de vrouw blijft het prettig haar verhaal af en toe bij je kwijt te kunnen. Zoals je ziet, kun je als buitenstaander op verschillende manieren helpen.

 

Hopelijk durf je na het lezen van deze website dat ook te doen:

horen, zien en niet zwijgen!