Ben je in het buitenland?

 

Stichting Zijweg heeft regelmatig websitebezoekers uit het buitenland. Woon je in het buitenland en heb je hulp nodig? Kijk dan op de internationale sites over domestic violence met uitgebreide informatie over vrouwenopvang (shelter) en hulpverlening in 75 landen.

Ook kun je contact opnemen met de Nederlandse ambassade in het desbetreffende land.

Mocht je meer informatie wensen over dit onderwerp of andere onderwerpen op de website, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

 
Ben je in het buitenland en wil je terug naar Nederland?

Een ervaringsdeskundige heeft op een rijtje gezet waar je allemaal aan moet denken als je vanuit het buitenland terug wilt keren naar Nederland. 

 

Algemeen
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal waar je nu bent. Denk aan verklaringen van artsen, instanties waarop je een beroep hebt gedaan, aangiftes, vonnissen, brieven en e-mails (ook van en naar de dader) etc. etc.

 • Laat relevante sms berichten en apps zo mogelijk in je telefoon staan en maak er indien mogelijk screenshots van.  

 

Kortom: verzamel alles waarmee je als daar naar gevraagd wordt kunt aantonen dat jij daadwerkelijk slachtoffer bent van huiselijk geweld.
 • Vraag bij voorkeur verklaringen in het Engels. In Nederland kan door sommige instanties, bijvoorbeeld bij de rechtbank, gevraagd worden om (dure beëdigde) vertalingen. Documenten in het Engels worden soms wel geaccepteerd.

 • Houd vanaf het moment dat je besluit te vertrekken los van het bovenstaande per dag een logboek bij. Wat is er gebeurd? Wie heb je gesproken? Wat zijn de resultaten en/of afspraken?

 • Het kan verstandig zijn om hulp te vragen bij de Nederlandse ambassade om het land uit te komen. In de praktijk zullen ze weinig voor je doen, maar het is handig als er iemand met je meedenkt die ook Nederlands spreekt, goed de weg weet en contacten heeft. Zorg wel dat je voordat je wat vertelt over de reden van je vertrek eerst geldige paspoorten voor je kinderen en jezelf hebt (zie 'hoe krijg ik mijn kinderen mee uit het land?)

 • Het zal in Nederland snel duidelijk worden dat alles staat of valt met het hebben van een inschrijving in een gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het lijkt lucratief dit “even snel” te regelen via familie of vrienden, maar je kunt je er ook aardig mee in de vingers snijden. Zoek dat goed uit, zodat je je weloverwogen kunt inschrijven… of tot de conclusie komt dat ondanks het ongemak dat je zult ervaren als je het niet doet, het verstandiger kan zijn hier vanaf te zien.  Het belangrijkste risico is dat je waarschijnlijk niet meer beschouwd zult worden als urgent woningzoekende, waardoor een oplossing die bedoeld was voor tijdelijk een langdurig karakter kan aannemen. Ook kan het financiële gevolgen hebben. Denk aan de toekenning en hoogte van een uitkering of belastingtechnische gevolgen. Iedere situatie is specificiek. Doe daarom goed navraag bij de gemeente en de belastingdienst voordat je bij iemand intrekt.

 • Daarnaast dien je in veel andere landen voordat je je als Nederlandse weer in Nederland inschrijft, eerst uit te schrijven. Wanneer je je uitschrijft loop je het risico dat meteen je identiteitsbewijs wordt ingehouden. Zorg ervoor dat je als Nederlandse in bezit bent van een Nederlands identiteitsbewijs, wat je bij de Nederlandse ambassade in je land kunt verkrijgen. Indien je vanuit een Nederlands grensland komt kan dit worden aangevraagd bij een grensgemeente; Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland of Bergeijk. Meer informatie hierover vind u op op de website van de rijksoverheid

 • Dat kan met je buitenlands paspoort of identiteitsbewijs ook als je al in Nederland bent. Je gemeente of advocaat kan je hierbij ondersteunen en helpen met de verdere uitschrijving uit het land waar je vandaan komt.

 • Vanuit het buitenland is het soms moeilijk om telefonisch in contact te komen met sommige Nederlandse instanties, zoals het juridisch loket, omdat deze steeds meer gebruik maken van 0900- en andere speciale telefoonnummers. Vraag familie of vrienden in Nederland dingen voor je uit te zoeken als het niet rechtstreeks lukt.

 • Vertel tegen zo min mogelijk mensen over je plannen om te vertrekken. Als de reden van je vertrek niet 100% relevant is voor de ander en er wordt naar gevraagd, zeg dan bijvoorbeeld dat je in Nederland op familiebezoek gaat. Informeer anderen enkel op een “need to know” basis; enkel dat wat strikt noodzakelijk is en alleen degenen die het perse moeten weten.

 • Ga überhaupt voorzichtig te werk. Als je partner door krijgt dat je gaat, kan het ineens een stuk gevaarlijker worden dan het al was.

 • Zorg voor zo weinig mogelijk ballast en maak je niet druk over je inboedel, dingen die je graag netjes had willen regelen, de gevoelens van anderen of zelfs eventuele huisdieren die niet mee kunnen. Het doet pijn alles wat je dierbaar is achter te laten en misschien zie je er nooit meer wat van terug, maar het gaat nu om jou en jouw veiligheid.

 • Wil je huisdieren mee naar Nederland nemen informeer dan bij een veearts die goed op de hoogte is naar de internationale bepalingen die van toepassing zijn, de kosten en de tijdsduur die de procedure om jouw huisdier klaar te maken voor de reis in beslag neemt. Afhankelijk van in welk land je bent kun je te maken krijgen met een quarantaine. Informeer indien van toepassing bij de luchtvaartmaatschappij naar de voorwaarden. Niet alle dieren mogen mee, o.a. afhankelijk van gewicht en grootte. Meestal zijn er per vlucht maar enkele plaatsen beschikbaar en er worden hoge eisen gesteld aan de bench of tas waarin het beest vervoerd moet worden.

 • Instanties in het buitenland plegen een nogal rooskleurig beeld te hebben van het sociaal vangnet in Nederland. Houdt er echter rekening mee dat je behoorlijk wat inspanningen zult moeten verrichten. Verwacht niet dat instanties in Nederland er om staan te springen je te helpen. Ook in Nederland zijn veel mensen met schrijnende situaties die acuut hulp nodig hebben, maar er soms lang op moeten wachten. Wees hierin realistisch en probeer je  gedegen voor te bereiden.

 • Maak er hoe dan ook toch werk van als het tegen zit.

 

Hoe krijg ik mijn kinderen mee het land uit?
 • De officiële weg: schakel een mediator of advocaat in om een schriftelijke verklaring te krijgen die jou toestaat je kinderen mee het land uit te nemen. Dit komt neer op een document met een handtekening van je partner en een handtekening en stempel van de mediator of een uitspraak (of direct toewijzing) door de rechter.

 • Als je die niet hebt dan ben je officieel je kinderen aan het ontvoeren. Als je partner je hiervoor aanklaagt is de kans groot dat je via Interpol zult worden opgespoord. Kinderontvoering wordt gezien als een zeer ernstig misdrijf, ook al voelt het voor jou alsof je ze juist gered hebt. Het risico is reëel dat je partner, zelfs als je kunt bewijzen dat je bent gevlucht voor huiselijk geweld, de kinderen krijgt toegewezen en dat ze zonder jou terug moeten naar hun vader in het buitenland.

 • Het kan even tijd in beslag nemen deze verklaring te regelen, zeker als hij niet bereid is je te laten gaan, maar je bespaart jezelf wellicht een hoop ellende achteraf. Vraag ondersteuning van betrouwbare hulpverleners ter plaatse om dit voor elkaar te krijgen. Indien noodzakelijk voor je veiligheid regel het dan via de rechter en buiten je partner om. Veiligheid voor alles.

 • Zorg dat je het zo plant dat je direct kunt vertrekken zodra je die verklaring hebt. Ik bedoel dus echt DIRECT, omdat je anders misschien gevaar loopt. Dit moet je goed voorbereiden met bijvoorbeeld een geheim logeeradres, via de vrouwenopvang, een hotel ver genoeg uit de buurt van je partner of vervoer direct naar het vliegveld. Boek meteen je vlucht en vertrek zo snel mogelijk. Als het kan nog dezelfde dag.

 • Zorg dat je ergens je vluchttasje hebt klaar staan met alle belangrijke documenten, een minimale hoeveelheid spulletjes en genoeg geld om in Nederland te komen.

 • Maak vooraf afspraken met degene op wie je een beroep kunt doen om je hierbij te helpen,

 • zorg dat er vervoer is terug naar Nederland en dat er daar mensen zijn om je op te vangen. Zorg bijvoorbeeld dat je de vluchtschema’s kent en informeer vooraf of er op deze route doorgaans vrije stoelen zijn of een last minute boeking mogelijk is.

 • Met name in islamitische culturen kan het een probleem zijn als je kinderen mee het land uit wilt nemen. Of misschien ben je in levensgevaar. Het kan in die gevallen verstandiger zijn helemaal niets te regelen en gewoon met je kinderen en je vluchttasje te vertrekken. Dit is een persoonlijke afweging die je zelf zult moeten maken. Besluit je het zo te doen, schakel dan bij aankomst in Nederland onmiddellijk juridische hulp in. Het juridisch loket kan je helpen bij het vinden van een geschikte advocaat.

 • Voor rechtshulp worden eigen bijdragen gevraagd die inkomensafhankelijk zijn en afhankelijk van het soort procedure. Ook daarover kan het juridisch loket je informeren.

 • Kinderen die reizen hebben tegenwoordig een eigen paspoort nodig. Regel dit zo snel mogelijk. Voor het aanvragen van een Nederlands paspoort is schriftelijke toestemming nodig, maar meestal volstaat het als je een origineel identiteitsbewijs van de partner kunt laten zien. Ik zou je adviseren op dat moment nog niets te vertellen over je persoonlijke situatie, omdat als duidelijk wordt dat er een conflict is tussen de ouders, de ambtenaar waarschijnlijk terughoudend is bij het uitvaardigen van het paspoort zonder schriftelijke toestemming van de andere ouder. 

 • Indien je kinderen een buitenlands paspoort hebben zoek dan uit of ze hiermee met jou naar Nederland kunnen reizen.

 

Woonruimte vinden in Nederland (zo snel mogelijk mee beginnen)
 • De beschikbaarheid van een huurwoning in Nederland is niet evident. In principe mag je zelf kiezen in welke gemeente je wilt gaan wonen.

 • Particulier verhuur ligt doorgaans boven de huursubsidiegrens. Het voordeel is dat je per direct terecht kunt. Je zult dan moeten aantonen dat je inkomen toereikend is om het te kunnen betalen. De meeste makelaars eisen dat je kunt bewijzen dat je een stabiel inkomen hebt ter hoogte van minimaal 3 keer de netto maandhuur.

 • Als je een duurdere woning niet kunt betalen zul je een beroep moeten doen op de sociale huisvesting. Schrijf je in als woningzoekende bij enkele gemeenten van je keuze. Dit is niet overal gratis. Er staan veel mensen op een wachtlijst met wachttijden tot wel twaalf jaar. De meeste kans maak je in de krimpgebieden: Zuid-Limburg, Zeeland en Groningen.

 • Op de site van de Belastingdienst kun je meer lezen over huurtoeslag 

 • De meeste gemeenten stellen economische en bindingseisen om urgentie te kunnen aanvragen. Leg je verhaal uit en vraag urgentie aan bij de gemeente waar je de meeste kans maakt. Eventueel bij meerdere gemeenten tegelijk. De procedure kan tot een week of zes in beslag nemen. Indien de urgentie wordt toegekend is de gemeente verplicht je binnen een half jaar een woning toe te wijzen. Wegens gebrek aan capaciteit duurt het soms langer, maar als je geluk hebt kun je binnen een paar weken terecht.

 

Via de opvang Nederland binnen komen
 • Hoewel ook hier vaak bindingseisen worden gesteld is in theorie de gemeente waar je je als eerste meldt er voor verantwoordelijk voor jou opvang te regelen. Hoewel je het kunt proberen is het vrijwel uitgesloten dat je vooraf een plekje kunt regelen. De vrouwen- of daklozenopvang in Nederland beschikt over een beperkt aantal bedden en zit bomvol. Hierop wordt in 2015 bovendien fors bezuinigd. Je hebt de beste kansen als je je meteen na aankomst in Nederland bij de opvang met je kinderen en vluchttasje meldt in de gemeente waar je zou willen wonen en beroep doet op een noodoplossing per direct wegens gebrek aan alternatief. Wees duidelijk dat je nergens terecht kunt. Als je tijdelijk bij familie zou kunnen wonen of een logeeradres hebt is er geen reden meer om jou acuut te helpen en loop je het risico te worden weggestuurd.

 • De nieuwe huisvestingswet die per 1 januari 2015 is ingegaan bepaalt dat slachtoffers via de vrouwenopvang met prioriteit in aanmerking komen voor urgentie op een sociale woning.  Helaas is het momenteel zo dat je volgens deze wet enkel van die mogelijkheid gebruik kunt maken als je daadwerkelijk in de opvang terecht kunt.

 

Via tijdelijk verblijf bij familie of vrienden in Nederland een woning vinden
 • Mensen die als noodoplossing bij familie of vrienden verblijven krijgen doorgaans geen urgentie op een sociale woning.  Wanneer je besluit je als inwonend bij iemand in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie wordt het nog moeilijker. Je hebt dan tenslotte een oplossing en kunt geen beroep meer doen op voorzieningen voor acuut daklozen die er toch al te weinig zijn.

 • Ga je toch liever bij familie of vrienden wonen om van daaruit een woning te vinden geef dan bij alle instanties duidelijk aan dat je daar weer weg moet (zo snel mogelijk) en schrijf je niet in bij de gemeente.

 • Als jij je besluit in te schrijven bij familie of vrienden dan kan dit voor hen ook (financiële) consequenties hebben. Vooral als zij een uitkering en/of huursubsidie hebben. Vraag hen de mogelijke gevolgen van het iemand in huis halen voor zichzelf grondig in kaart te brengen alvorens jou een toezegging te doen.

 • Ga je je niet inschrijven bij de mensen die je onderdak verlenen maak dan naar alle instanties waarmee je te maken krijgt nadrukkelijk duidelijk dat jullie geen gezamenlijke huishouding voeren en het de bedoeling is dat je zo snel mogelijk weer vertrekt. Vraag hulp en advies van alle ambtenaren waarmee je te maken krijgt, maar wek nooit de indruk dat je erg blij bent met je logeeradres, dat ze je daar zo fijn hebben opgevangen en dat het niet zo erg is als het wat langer duurt. Integendeel, overtuig hen ervan dat je een ernstig woonprobleem hebt.

 • Zolang je nergens bent ingeschreven kun je geen uitkering aanvragen. Informeer mensen die jou tijdelijk onderdak verlenen hierover en zorg indien mogelijk voor eigen fondsen. Misschien heb je wat spaargeld, kun je een baantje vinden om bij te kunnen dragen in de onkosten of kun je een wederdienst verlenen. Leg je situatie uit bij instanties in de buurt en vraag om voorschotten of andere oplossingen hiervoor. Wellicht kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand

 • Maak goede afspraken met de mensen waarbij je te gast bent en vraag naar hun voorwaarden en verwachtingen. Gelet op het tekort aan sociale huisvesting en het grote aantal acuut woningzoekenden zou dit wel eens wat langer kunnen gaan duren dan vooraf te overzien.

Wonen op een camping
 • Normaal gesproken mag je niet permanent wonen op een camping. Je kunt je in dat geval niet op dat adres inschrijven. Als tijdelijke oplossing is dit te doen, maar houd er rekening mee dat je niet in aanmerking komt voor huursubsidie. Vanuit deze woonsituatie kom je met een goed onderbouwd verhaal mogelijk in aanmerking voor urgentie op sociale huisvesting. Iedere urgentiecommissie hanteert zijn eigen criterium. Het komt er op neer deze te overtuigen van de noodzaak. Bij sommige gemeenten wordt dit enkel erkend bij volledig gebrek aan alternatief en acute woningnood. Het kan in je nadeel werken als je aangeeft te beschikken over een sociaal netwerk en logeeradressen of andere ideeën die de indruk zouden kunnen wekken dat je zelf beschikt over een netwerk om iets op te lossen, zelfs al is dat maar tijdelijk.

 • Sommige campings bieden de mogelijkheid tot het huren van een keurige stacaravan of vakantiehuisje waar je je wel kunt inschrijven. Mogelijk kom je in aanmerking voor huursubsidie. Urgentie op een sociale woning in een normale woonkern kun je dan wel vergeten. Je bent tenslotte al ingeschreven. Dus, wordt geredeneerd, je woonprobleem is opgelost. Deze optie is enkel interessant als je graag permanent op de camping wilt blijven wonen.

 • Veel campings zijn wat verder weg van de bewoonde wereld en hebben niet altijd de beste (bus)verbindingen. Dit kan met name lastig zijn met schoolgaande kinderen.

 

Inkomen / financieel
 • Je komt in Nederland pas in aanmerking voor financiële ondersteuning als je een inschrijving hebt in de gemeentelijke basisadministratie. Als je niet in Nederland bent ingeschreven kun je in principe nergens terecht voor een uitkering. Wellicht kun je een daklozenuitkering krijgen als je kunt aantonen dat je verblijft in de woonplaats van de aanvraag. Daarvoor heb je een postadres nodig, wat je meestal kunt regelen via de daklozenopvang in jouw gemeente. Op het gebied van de bijstand is er veel veranderd in Nederland de afgelopen jaren. Dit is een goed vertrekpunt om je te informeren: http://www.rechtopbijstand.nl

 • Het niet hebben van een inschrijving kan zeer lastig zijn bij het vinden van huisvesting. Verhuurders vragen om de hoogte van je inkomen en daarvan moet je bewijs kunnen overleggen. Als je geen vast inkomen hebt staan de meeste verhuurders er afwijzend tegenover woonruimte aan jou te verhuren. In verband met betalingsrisico’s hebben ze je dan liever niet in hun bestand. Het is van belang dat je kort en bondig je achtergrond kunt toelichten en richting verhuurders kunt aantonen dat je recht hebt op een uitkering zodra je een woning hebt. Eerder kun jij je tenslotte niet bij de gemeente inschrijven. Het is een “eerst de kip of het ei” situatie. Zoek dat alvast goed uit voordat je terug komt naar Nederland.

 • Indien je in aanmerking komt voor urgentie voor een sociale woning, ga dan direct bij betreffende gemeente informeren hoe je jouw inkomen zo snel mogelijk na aankomst kunt rond krijgen en kijk of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om dingen te bekostigen zoals je verhuizing en de borg die je moet betalen bij het aanvaarden van een woning. 'Veilig Thuis' (voorheen AMK of SHG) kan je wellicht hierbij behulpzaam zijn. Houd er echter rekening mee dat instanties er doorgaans niet om staan te popelen mensen afkomstig van buiten hun werkgebied behulpzaam te zijn.

 • Vraag vrienden of familie of ze je tijdelijk financieel kunnen ondersteunen. Ook het aanvragen van een uitkering kan soms enige maanden in beslag nemen. Niet iedere gemeente is even royaal met het toezeggen van financiële hulpverlening aan mensen die nog niet door de procedure zijn. Laat staan dat ze nog niet staan ingeschreven of zelfs nog niet in Nederland zijn.

 • Open zo snel mogelijk een bankrekening in Nederland of machtig een vertrouwd iemand in Nederland om dat voor je te doen. Bij de meeste banken kan dat via het internet. Vul het adres in van een vertrouwenspersoon in Nederland en laat je pasje daar naartoe sturen. Mocht dit niet lukken, vraag dan of iemand een tijdelijke bankrekening voor je wil openen op zijn of haar naam. Maak de titularis direct in orde als je in Nederland bent of sluit deze rekening en open een nieuwe. Sluis daar iedere keer als je kan wat geld naartoe met het oog op de periode die je in Nederland nodig zult hebben om de formaliteiten te overbruggen om je inkomen in orde te maken.

 • Wat voorheen huursubsidie heette is nu huurtoeslag. Dit valt tegenwoordig onder de belastingdienst, net zoals andere toeslagen waarop je misschien recht hebt. Op deze pagina kun je zien waar je mogelijk recht op hebt.

 • Kinderbijslag valt onder het Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op deze pagina staat vermeld hoe je het kunt aanvragen. Wellicht krijg je het al of heb je recht op terwijl je nog in het buitenland woont.

 • Veel handelingen die te maken hebben met de overheid, zoals het aanvragen van toeslagen, het aanvragen van een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie, kun je tegenwoordig via het internet doen. Je heb daarvoor een 'DigiD' nodig. Deze kun je online aanvragen op www.digid.nl. Als je in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit kun je dit nu nog niet online aanvragen. Je moet daarvoor persoonlijk naar de gemeentebalie van Maastricht, Echt-Susteren, Bergen op Zoom, Den Haag of Haarlemmermeer.  Vanaf 9 februari 2015 kan het ook voor iemand die in het buitenland woont online via www.digid.nl.

 • Zorg dat je kunt aantonen op welk moment je Nederland bent binnen gekomen. Dit is met name belangrijk als je nog geen adres hebt waar je meteen kunt inschrijven. Bewaar bijvoorbeeld je vliegticket of als je dat niet hebt, meldt je direct bij de gemeentelijke basisadministratie of bij de opvang en vraag om een bewijs dat je daar geweest bent, ook al wordt je onverrichter zake weggestuurd. Het kan van pas komen als je een uitkering gaat aanvragen.

 • Als het allemaal niet lukt om woonruimte te vinden en je staat langere tijd nergens ingeschreven of hebt dat vooruitzicht, kijk dan of je in aanmerking komt voor een daklozenuitkering,  Soms zijn kerken ook bereid om financieel te ondersteunen. Hierbij wordt niet gekeken naar je geloofsovertuiging en vaak gaat het om giften die je niet hoeft terug te betalen.

 

Zorgverzekering
 • Het ziekenfonds bestaat niet meer. Je moet zelf een verplichte zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Vanaf het moment dat je bent gearriveerd ben je verzekeringsplichtig. Nadat je in Nederland bent aangekomen heb je nog vier maanden de tijd om het te regelen. Dit heeft dus niet de hoogste prioriteit.

 • Als je pas later een verzekering afsluit wordt de premie met terugwerkende kracht in rekening gebracht vanaf het moment van aankomst in Nederland, omdat je vanaf dan verzekeringsplichtig bent. Zorg wel dat je dit binnen de vier maanden geregeld hebt! De inhoud van de basisverzekering is bij allemaal gelijk, maar premies en dekking van aanvullende verzekeringen kunnen enorm verschillen per maatschappij. Het is de moeite waard wat tijd uit te trekken om polissen te vergelijken, bijvoorbeeld via consumentenbond.nl of independer.nl. Deze is misschien niet zo onafhankelijk als het lijkt. Mensen met lage inkomens kunnen bij de belastingdienst een bijdrage aanvragen genaamd zorgtoeslag

 • De meeste gemeenten bieden aan mensen met een laag inkomen een speciaal gemeentepakket met een zeer goede dekking. Dit is gebonden aan een zorgverzekeraar waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Om in aanmerking te komen wordt als voorwaarde gesteld dat je de basisverzekering afsluit bij deze zorgverzekeraar. Het is zinvol dit uit te zoeken voordat je een zorgverzekering contracteert. Als je er al een bij een andere maatschappij hebt afgesloten zit je er tot de jaarwisseling aan vast en loop je wellicht vergoedingen mis waarop je via het gemeentepakket aanspraak had kunnen maken. Het gaat om voordeel dat tot honderden euro’s kan oplopen, bijvoorbeeld als je kind een beugel nodig heeft. Meer informatie vind je op www.gezondverzekerd.nl

 

En verder…
 • Regelgeving is steeds aan verandering onderhevig. Hoewel dit overzicht met de grootste zorgvuldigheid door een ervaringsdeskundige is opgesteld, zou het kunnen dat na verloop van tijd veranderingen optreden. We zouden het fijn vinden als je ons hierover wilt informeren mocht je iets tegenkomen.

 • Laat het ons weten als je iets zou willen toevoegen aan dit overzicht.

 

VEEL SUCCES! Het is een hele onderneming, moedig mens!