Artikelen over stalking 

Als je zijn obsessie wordt

artikel Mijn Geheim, maart 2015

Maanden of soms zelfs járen aan een stuk achtervolgd, lastiggevallen, bedreigd of getreiterd worden door je ex of een volslagen onbekendehet kan je leven volledig ontwrichten.

Monica (38) en Leanne (40) werden allebei het slachtoffer van stalking en vertellen wat dat met hen heeft gedaan. Mijn Geheim verzamelde ook tips en handige adressen voor als je zelf onverhoopt te maken krijgt met een stalker.

Voorbode van geweld

Blauw 31 mei 2014 – nr. 5

Tegen stalking is goed op te treden, maar dan moet het wel herkend worden. Daarbij helpt een checklist. ‘Hoe vaker het antwoord op de vragen “ja” is, hoe groter het risico op stalking en geweld.’

We zien dat veel mensen het fenomeen stalking nog niet goed begrijpen, ook sommige politiemensen niet. Een beter begrip kan de aanpak van stalking op sommige punten verder verbeteren.” Dat zegt Cleo Brandt, recherchepsycholoog van het Team Gedragsidentificatie van de Landelijke Eenheid. Bianca Voerman, eveneens recherchepsycholoog en directe collega: “We maken onderscheid tussen belaging en stalking. Belaging is crimineel gedrag, strafbaar gesteld in artikel 285b Wetboek van Strafrecht. Stalking kan daaronder vallen, maar de definitie van stalking is breder; van stalking kan al sprake zijn bij twee of meer intimiderende incidenten. Dergelijk probleemgedrag kan ook eerder worden aangepakt, soms nog voordat crimineel gedrag aan de orde is. Met andere woorden: de politie hoeft niet af te wachten tot er sprake is van strafrechtelijke belaging.” Brandt legt uit: “Aangevers krijgen vaak in eerste instantie van de politie de opdracht om naar huis te gaan en een dagboek bij te houden van de incidenten. Dat is belangrijk vanuit het perspectief van de opsporing. De stelselmatigheid van de gedragingen moet tenslotte aangetoond worden om te kunnen vervolgen voor belaging. Belangrijk is dan echter om af te wegen of de veiligheid van de aangever hierdoor niet in het geding komt

1 / 1

Please reload