Stichting Zijweg heeft een ANBI status

 

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI de volgende gegevens publiceren:

 

 • De naam van de instelling: Stichting Zijweg

 • Het RSIN / fiscaal nummer: 8148 19 643

 • Het postadres: Herenweg 112, 1244 PZ Ankeveen

 • Stichting Zijweg heeft geen bezoekadres; bestuur, ambassadeurs en beleidscoördinator werken vanuit huis.

 • De doelstelling van Stichting Zijweg

 • Meerjarenplan Stichting Zijweg 2017-2022

 • Het Bestuur van Stichting Zijweg bestaat op dit moment (januari  2018) uit :

  • ​voorzitter: Susanne Slikkerveer

  • secretaris: Miriam den Bandt

  • penningmeester: Matteo Smit 

  • algemeen bestuursleden:  Jacqueline Slikkerveer en vacant.                                                              

  • De vacature voor de functie van algemeen bestuurslid zal binnenkort worden uitgezet. 

 • Het beloningsbeleid: 

  • Bestuursleden  en ambassadeurs ontvangen € 25 per maand als zij actief zijn, naast een reiskostenvergoeding van € 0.19 p.km.  

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2018

 • Financiële verantwoording 2018

 • Website: overzicht aantal bezoekers e.d. 

 

Het voortbestaan van Stichting Zijweg is afhankelijk van subsidies, fondsen en donaties. 

 

Nu Zijweg een ANBI status heeft, is het voor u of uw organisatie fiscaal aantrekkelijk een gift aan Zijweg te doneren, omdat u deze kunt aftrekken van de belastingen.