Activiteiten Stichting Zijweg

 

Onze lopende activiteiten: 
 • In de eerste plaats biedt Stichting Zijweg informatie en persoonlijke ondersteuning aan vrouwelijke slachtoffers van partnermishandeling en van stalking door de ex-partner. Dit gebeurt via mail (anoniem)

 • Hiernaast bieden we algemene actuele informatie over (ex)partnermishandeling en stalking via de website

 • De actuele activiteiten van Stichting Zijweg worden via de nieuwsbrief gemeld aan de geïnteresseerden. De uitgave is één maal per kwartaal per email

 • Naar beleidsmedewerkers op het gebied van huiselijk geweld en stalking, fungeert Stichting Zijweg als 'spreekbuis' van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld

 • Stichting Zijweg treedt op in de media als spreekbuis van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

 • Stichting Zijweg geeft voorlichting dmv presentaties/trainingen/workshops aan beleidsmedewerkers, (bedrijfs)artsen, politiemedewerkers etc

 • Deelname Landelijke denktank Huiselijk Geweld en de Politietaak olv programmamanager M. Christophe (2009-2010)Deelname Interdepartementaal overleg Huiselijk Geweld, Ministerie van Justitie olv I. Horst (12 april 2010)

 • Deelname project Opvangatlas Nederland van de werkgroep Content en Ontwikkeling van de Federatie Opvang / Comensha (2010)

 • Deelname Verbeterplan Vrouwenopvang (2009)Deelname begeleidingscommissie onderzoek naar de kwaliteit, professionaliteit & effectiviteit in de vrouwenopvang van Universitair Medisch Centrum St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (2010)

 

Diverse activiteiten 'achter de schermen':
 • In het kader van het bevorderen van visie- en beleidsontwikkeling legt (en onderhoudt) Stichting Zijweg contacten met de Tweede Kamer, Ministeries van Justitie, VWS en OC&W, diverse instellingen en partners.

 • In het kader van het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar huiselijk geweld en stalking, legt en onderhoudt Stichting Zijweg contacten met wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van huiselijk geweld.

 • Stichting Zijweg heeft een lijst opgesteld met knelpunten in het huiselijk geweldbeleid vanuit het ervaringsperspectief. De lijst is opgesteld nav ervaringen van slachtoffers.

 • Stichting Zijweg heeft een verbeterboek geschreven nav knelpunten getiteld Uit het Veld Geslagen. Dit boek is door beleidsmakers, hulpverleners en slachtoffers als zeer welkom omschreven.

 • Stichting Zijweg houdt zich bezig met het aanleggen van een lijst met gespecialiseerde advocaten en hulpverlenersStichting Zijweg houdt zich bezig met het ontwikkelen en actualiseren van het 'protocol geheim adres' ten behoeve van bedreigde vrouwen en kinderen.

 

Eerdere activiteiten van Stichting Zijweg:
 • Presentatie VnVA en publicatie in blad Bijblijven (2009)

 • Publicatie Esta (2009)

 • Uitzending Spraakmakende Zaken,IKON (2009)

 • Blog Margriet (2009)Nominatie Emancipatieprijs Opzij (2009)

 • Deelname debat OranjehuisDeelname Landelijke netwerkbijeenkomst Huiselijk Geweld (2009)

 • Feedback op de CQ-index voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang (2008-2009)

 • Medewerking Klankbordgroep CBO: richtlijnen huiselijk geweld gezondheidszorg (2007- 2008)

 • Medewerking aan het Verbeterplan Vrouwenopvang (Federatie Opvang, Amersfoort, 2007)

 • Medewerking Klankbordgroep UMC st. Radboud/Movisie: Onderzoek naar clientprofielen vrouwen met geweldservaringen; Prof. J. Wolf en I. Jonker (2007)

 • Medewerking onderzoek Federatie Opvang te Amersfoort, inzake de actuele problematiek omtrent indicatie geheim adres, herfst 2006

 • Informeren van Boris Dittrich over de knelpunten beleid huiselijk geweld i.s.m. Van Driem Advocaten, februari 2005

 • Organiseren van emailactie (zie actiemail) naar diverse tweede kamerleden, maart 2005

 • Email contact met diverse kamerleden, n.a.v. onze email-actie i.v.m. verplicht ouderschapsplan, voorjaar 2005

 • Medewerking aan promotieonderzoek naar PTSS na huiselijk geweld, Universiteit van Maasstricht, Nicole Buck, voorjaar 2005

 • Persoonlijk gesprek met het CDA in persoon van Marleen de Pater, mei 2005

 • Medewerking aan het “Oranjehuis’ onderzoek, uitgevoerd door het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in opdracht van Stichting Blijf van m’n lijf Alkmaar (rapport gepubliceerd juli 2005)

 

Mocht u meer informatie wensen over deze of andere activiteiten, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via bureau@stichtingzijweg.nl.